رقابت نزدیک روستایی و مهدویان

محمدرضا فرجی مدیر امور سینماهای سی و هفتمین جشنواره فیلم فجر درباره سانس‌های فوق العاده شب گذشته در سینماها گفت. محمدرضا فرجی مدیر امور سینماهای سی و هفتمین جشنواره فیلم فجر در گفتگو با سینما خراسان درباره سانس‌های فوق‌العاده شب گذشته ۱۶ بهمن ماه عنوان کرد: شب گذشته در سینما آزادی فیلم سینمایی «شبی که […]


محمدرضا فرجی مدیر امور سینماهای سی و هفتمین جشنواره فیلم فجر درباره سانس‌های فوق العاده شب گذشته در سینماها گفت.

محمدرضا فرجی مدیر امور سینماهای سی و هفتمین جشنواره فیلم فجر در گفتگو با سینما خراسان درباره سانس‌های فوق‌العاده شب گذشته ۱۶ بهمن ماه عنوان کرد: شب گذشته در سینما آزادی فیلم سینمایی «شبی که ماه کامل شد» به کارگردانی نرگس آبیار و «متری شیش و نیم» به کارگردانی سعید روستایی، در سینما فرهنگ «مسخره باز» به کارگردانی همایون غنی‌زاده، در کورش «سرخ‌پوست» به کارگردانی نیما جاویدی، در مگامال فیلم سینمایی «ماجرای نیمروز؛ رد خون» به کارگردانی محمدحسین مهدویان، در زندگی «متری شیش و نیم» در استقلال «مسخره‌باز» در موزه سینما «متری شیش و نیم» و در سینما فجر اسلام شهر «ماجرای نیمروز؛ رد خون» به سانس فوق‌العاده رسیدند.

وی در پایان عنوان کرد: همچنین در روز ۱۵ بهمن ماه به ترتیب سینما آزادی، کورش و استقلال پرمخاطب‌ترین سینماها بودند.