روز خبرنگار و ایستادن به احترام «دانستن» و«ابلاغ»

مدیرکل دفتر موسیقی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با انتشار متنی فرا رسیدن روز خبرنگار را به فعالان این عرصه در حوزه موسیقی تبریک گفت. به گزارش پایگاه خبری سینما خراسان، محمد اله یاری فومنی مدیرکل دفتر موسیقی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی پنجشنبه ۱۷ مرداد با انتشار متنی فرا رسیدن روز خبرنگار را به […]


مدیرکل دفتر موسیقی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با انتشار متنی فرا رسیدن روز خبرنگار را به فعالان این عرصه در حوزه موسیقی تبریک گفت.

به گزارش پایگاه خبری سینما خراسان، محمد اله یاری فومنی مدیرکل دفتر موسیقی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی پنجشنبه ۱۷ مرداد با انتشار متنی فرا رسیدن روز خبرنگار را به فعالان این عرصه در حوزه موسیقی تبریک گفت.

در متن ارسالی محمد اله یاری فومنی آمده است: « وز خبرنگار، روز پاسداشت آگاهی یابی و آگاهی رسانی است. روز ایستادن به احترام دانستن و ابلاغ است. روز انتقال خردمندانه و امانت دارانه حقیقت به مشتاقان آگاهی است در راستای آنکه توانایی در دانستن و بهره وری از حقایقی است که به واسطه ی خبرنگارانی قابل اعتماد، نکته سنج و آزاده؛ به آحاد ملت و مردمی می رسد که بزگوارانه می شنوند و فرو گذاشته ها را دلسوزانه، راهنما هستند و با نقدهای گشایشگر خود، مرزهای کمال مطلوب را به خادمین خود، نزدیکتر می کنند.

روز یاد کرد این همه ارجمندی و اهتمام را تبریک گفته و امیدوار آنیم تا خبرنگاران اثرگذار حوزه موسیقی در جغرافیای دیپلماسی فرهنگی ایران عزیز، بیش از پیش مورد عنایت و تعاملی تعالی بخش قرار گیرند.»