هنرمندان تئاتر با رئیس شورای شهر تهران دیدار کردند

مدیر تماشاخانه سنگلج و تعدادی از هنرمندان تئاتر با رئیس شورای شهر تهران در راستای طرح توسعه تماشاخانه سنگلج دیدار کردند. به گزارش پایگاه خبری سینما خراسان، صبح روز دوشنبه ۱۱ شهریور، پریسا مقتدی مدیر تماشاخانه سنگلج به همراه احترام برومند، بهزاد فراهانی، هادی مرزبان و اتابک نادری مدیر اسبق تماشاخانه سنگلج در خصوص پیگیری […]


مدیر تماشاخانه سنگلج و تعدادی از هنرمندان تئاتر با رئیس شورای شهر تهران در راستای طرح توسعه تماشاخانه سنگلج دیدار کردند.

به گزارش پایگاه خبری سینما خراسان، صبح روز دوشنبه ۱۱ شهریور، پریسا مقتدی مدیر تماشاخانه سنگلج به همراه احترام برومند، بهزاد فراهانی، هادی مرزبان و اتابک نادری مدیر اسبق تماشاخانه سنگلج در خصوص پیگیری و اجرایی شدن طرح توسعه تماشاخانه سنگلج دیدار کردند.

در این جلسه که به پیشنهاد پریسا مقتدی انجام گرفت، پس از بیان تاریخچه این طرح و یادآوری نامه درخواست اتابک نادری (طراح این پروژه) و هنرمندان بزرگی چون عزت الله انتظامی، داود رشیدی و جمشید مشایخی از محمدباقر قالیباف (شهردار اسبق تهران) و همینطور موافقت ایشان مبنی بر عملی شدن این پروژه، جزئیات دقیقی از چگونگی اجرایی شدن این طرح بیان شد. در این دیدار از سوی هنرمندان بیان شد که در تمام نقاط دنیا، مکان‌های ویژه‌ای چون تماشاخانه سنگلج، با الحاق ساختمان‌های جنبی به خود و ایجاد یک مجموعه فرهنگی، ضمن حفظ هویت تاریخی و صیانت از حریم خود، موجب گسترش و توسعه فرهنگی و تاثیرگذاری بیشتر می شوند.

محسن هاشمی نیز که پیشتر و در اولین حضور خود در تماشاخانه سنگلج، موافقت خود را در انجام این پروژه اعلام کرده بود، ضمن برشمردن اهمیت تماشاخانه سنگلج به‌عنوان یکی از مکان‌های مهم هنری شهر تهران و خاستگاه بزرگترین هنرمندان هنر تئاتر پیشنهاد دیداری با پیروز حناچی، شهردار تهران بزرگ، و طرح و پیگیری موضوع توسط تماشاخانه سنگلج در خصوص سرعت بخشیدن به انجام این پروژه را داد و تصریح کرد که شورای شهر تهران به طور جدی پیگیر اجرای این پروژه فرهنگی خواهد بود.

طرح توسعه سنگلج که در ۱۰ سال اخیر توسط عزت الله انتظامی، داود رشیدی و بسیاری از هنرمندان تئاتر کشور، از شهردار وقت تهران مطالبه و پیگیری شده‌ است، شامل تغییر کاربری و الصاق ساختمان جنبی تماشاخانه سنگلج به آن و ساخت یک تماشاخانه بلک باکس، چند پلاتوی تمرین و موزه تئاتر ایران است که به رغم قول‌های مساعد از مراجع ذی‌ربط هنوز اجرایی نشده است.

منبع مهر