آغاز همکاری‌های جهاد دانشگاهی هنر و انجمن کارگردانان سینمای مستند

طی نشستی که بین رییس جهاد دانشگاهی هنر و ییس هیات مدیره انجمن کارگردانان سینمای مستند برگزا شد، توافقات و تفاهم های اولیه برای همکاری این ۲ مجموعه انجام شد. به گزارش سینما خراسان به نقل از انجمن صنفی کارگردانان سینمای مستند، طی نشستی بین بهزاد رشیدی رییس جهاد دانشگاهی هنر و محسن استادعلی رییس […]


طی نشستی که بین رییس جهاد دانشگاهی هنر و ییس هیات مدیره انجمن کارگردانان سینمای مستند برگزا شد، توافقات و تفاهم های اولیه برای همکاری این ۲ مجموعه انجام شد.

به گزارش سینما خراسان به نقل از انجمن صنفی کارگردانان سینمای مستند، طی نشستی بین بهزاد رشیدی رییس جهاد دانشگاهی هنر و محسن استادعلی رییس هیات مدیره انجمن کارگردانان سینمای مستند و محمد آفریده مشاور عالی انجمن، توافقات و تفاهم‌هایاولیه به منظور ارزیابی بسترهای مناسب برای همکاری‌هایبیشتر بین ۲ مجموعه انجام شد.

در این دیدار باتوجه به ظرفیت‌هایطرفین و اهداف مشترک فرهنگی، قرار شد کارگروه‌هایویژه ای به صورت کاربردی توافق‌هایصورت گرفته در این جلسه را پیگری کنند.

از اهم توافقات اولیه که در این جلسه به جمع بندی طرفین رسید می توان به برگزاری کارگاه‌هایتخصصی مستند، همکاری در زمینه برگزاری پنجمین جشنواره ملی فیلم، عکس فناوری و صنعتی، ایجاد بستر مناسب برای نمایش فیلم‌هایمستند و همکاری در زمینه تولید و ساخت مستندهایی مرتبط در عرصه‌هایعلمی، صنعتی و آموزشی اشاره کرد.

در پایان هر ۲ طرف با امیدواری از نتایج این توافقات، آن را آغازی بر روند مستمر همکاری‌هایآینده دانستند.