اجرای «وانهاده» در تئاتر شهر منتفی شد

بنا بر تفاهم مجموعه تئاتر شهر و امین بهروزی کارگردان نمایش «وانهاده»، این اثر به دلیل آماده نبودن و نرسیدن به سطح مطلوب کیفی از برنامه اجرایی مجموعه تئاتر شهر خارج شد. به گزارش سینما خراسان به نقل از واحد ارتباطات، آموزش و پژوهش مجموعه تئاتر شهر، نمایش «وانهاده» به کارگردانی امین بهروزی که قرار […]


بنا بر تفاهم مجموعه تئاتر شهر و امین بهروزی کارگردان نمایش «وانهاده»، این اثر به دلیل آماده نبودن و نرسیدن به سطح مطلوب کیفی از برنامه اجرایی مجموعه تئاتر شهر خارج شد.

به گزارش سینما خراسان به نقل از واحد ارتباطات، آموزش و پژوهش مجموعه تئاتر شهر، نمایش «وانهاده» به کارگردانی امین بهروزی که قرار بود از ۲ تیرماه اجرای خود را در تالار سایه مجموعه تئاتر شهر آغاز کند، بر اساس تفاهم گروه اجرایی با مجموعه تئاتر شهر مبنی برآماده نبودن اجرا به صحنه نخواهد رفت.

تئاتر شهر ضمن احترام به تلاش گروه های اجرایی و تاکید بر تعهدات فی مابین، تلاش دارد تمامی آثار نمایشی ارایه شده در این مجموعه از سطح کیفی مطلوب برخوردار باشد. به زودی اثر نمایشی جایگزین معرفی و اجراهای آن آغاز خواهد شد.