آیین گشایش سومین جشنواره ملی فیلم کوتاه، فیلمنامه و عکس تسنیم

اذن میدانآیین گشایش 💠تیمن و تبرک از شهید محسن حاجی حسنی کارگر ، قاری ممتاز بی المللی که در فاجعه منا به دعوت حق لبیک گفت. 💠با اذن از شهید وحضور درسر مزار او ،آیین گشایش جشنواره بین الملی فیلم وعکس تسنیم 💠 وتجلیل از خانواده شهید محسن حاجی حسنی کارگر با حضور در منزل […]

اذن میدان
آیین گشایش

💠تیمن و تبرک از شهید محسن حاجی حسنی کارگر ، قاری ممتاز بی المللی که در فاجعه منا به دعوت حق لبیک گفت.

💠با اذن از شهید وحضور درسر مزار او ،آیین گشایش جشنواره بین الملی فیلم وعکس تسنیم

💠 وتجلیل از خانواده شهید محسن حاجی حسنی کارگر با حضور در منزل شهید عالیقدر

💠با حضور: مدیر کل ارشاد استان خراسان رضوی ، جناب اقای دکتر مروارید.

💠دبیر جشنواره جناب اقای محمدی ( معاونت هنری و سینمایی اداره کل ارشاد استان خراسان رضوی)

💠مدیر محترم ارشاد شهرستان مشهد ، جناب آقای استادی

💠رئیس سمعی و بصری اداره ارشاد استان خراسان رضوی جناب اقای حجت طباطبایی

💠مدیر انجمن سینمای جوانان ایران -خراسان رضوی سرکار خانم شاه محمدی

💠و جمعی از هنرمندان

🗓شنبه ۲۲ دی ماه