استقبال انجمن تهیه کنندگان مستقل از ورود دادستانی به پولشویی

انجمن تهیه کنندگان مستقل سینمای ایران از ورود دادستانی به مساله پولشویی در سینما استقبال کرد. به گزارش سینما خراسان به نقل از روابط عمومی انجمن تهیه کنندگان مستقل، انجمن تهیه کنندگان مستقل سینمای ایران با انتشار بیانیه ای، از خبر اعلام ورود دادستانی به موضوع پول های کثیف و پولشویی در سینما استقبال کرد. […]


انجمن تهیه کنندگان مستقل سینمای ایران از ورود دادستانی به مساله پولشویی در سینما استقبال کرد.

به گزارش سینما خراسان به نقل از روابط عمومی انجمن تهیه کنندگان مستقل، انجمن تهیه کنندگان مستقل سینمای ایران با انتشار بیانیه ای، از خبر اعلام ورود دادستانی به موضوع پول های کثیف و پولشویی در سینما استقبال کرد.

در بخشی از اطلاعیه این انجمن آمده است:

«متاسفانه در چند سال اخیر، برخی از سرمایه گذاران که صاحب پول های مشکوک اصطلاحا کثیف هستند با ورود به بخش تولید فیلم سینمایی و سریال نمایش خانگی نه تنها اقتصاد سینمای ایران را دچار تلاطم کردند، بلکه به اعتماد و ساحت تولید فیلم سالم لطمه اساسی وارد ساختند. این پول ها که متاسفانه با مدیریت سالم و به اصطلاح زحمتکشی تولید نشده است، بی محابا در سینما هزینه شده و نظم بازار را دچار خسارت ساخته است.

این سرمایه گذاران با این گونه پول ها بدون مسئولیت رفتار کرده و نوعا برخی تهیه کنندگان نیز با آنها همکاری کرده و نظم بازار تولید را دچار خسارت کرده اند.

انجمن تهیه کنندگان مستقل ضمن استفاده از سرمایه گذاران با مسئولیت که حاصل تلاش خود را وارد تولید می کنند، ورود پولشویان را باعث وهن این قبیل سرمایه گذاران سالم می داند.

انجمن تهیه کنندگان مستقل ضمن تشکر از دادستانی امیدوار است که این سرمایه های غیر سالم با این حضور از سینما سریعتر کوچ کنند.»