اعلام اسامی داوران فیلمنامه های کوتاه داستانی «چهل سال چهل فیلم»

اسامی داوران فیلمنامه های کوتاه داستانی مسابقه «چهل سال چهل فیلم» به دبیری حسین صابری اعلام شد. به گزارش سینما خراسان به نقل از روابط عمومی مسابقه «چهل سال چهل فیلم»، منیر قیدی، بهروز نورانی پور، محمود ردایی، امید شمس و علیرضا دهقان به عنوان داوران مرحله دوم بخش کوتاه داستانی مسابقه «چهل سال چهل […]


اسامی داوران فیلمنامه های کوتاه داستانی مسابقه «چهل سال چهل فیلم» به دبیری حسین صابری اعلام شد.

به گزارش سینما خراسان به نقل از روابط عمومی مسابقه «چهل سال چهل فیلم»، منیر قیدی، بهروز نورانی پور، محمود ردایی، امید شمس و علیرضا دهقان به عنوان داوران مرحله دوم بخش کوتاه داستانی مسابقه «چهل سال چهل فیلم» معرفی شدند.

با پایان یافتن بررسی های بخش کوتاه داستانی، اسامی فیلمنامه های بخش مسابقه و برگزیدگان این رویداد اعلام می شود.

پیش از این، داوران مرحله اول مسابقه «چهل سال چهل فیلم» آثار برگزیده خود را معرفی کرده بودند.

با این احتساب پس از بررسی سوابق هنری شرکت کنندگان در این مرحله آثار مورد نظر شورا وارد مرحله تولید می شوند.

مسابقه «چهل سال چهل فیلم» به دبیری حسین صابری برگزار می شود.