اعلام فیلمنامه‌های بخش مسابقه جشنواره ملی «نماز و نیایش»

۱۷ فیلمنامه کوتاه در ۲ بخش آزاد و اقتباسی در بخش مسابقه هشتمین جشنواره ملی «نماز و نیایش به روایت دوربین» رقابت می‌کنند. به گزارش سینما خراسان به نقل از روابط عمومی انجمن سینمای جوانان ایران، هیات انتخاب و داوری بخش فیلمنامه هشتمین جشنواره ملی «نماز و نیایش به روایت دوربین» متشکل از انسیه شاه‌حسینی، […]


۱۷ فیلمنامه کوتاه در ۲ بخش آزاد و اقتباسی در بخش مسابقه هشتمین جشنواره ملی «نماز و نیایش به روایت دوربین» رقابت می‌کنند.

به گزارش سینما خراسان به نقل از روابط عمومی انجمن سینمای جوانان ایران، هیات انتخاب و داوری بخش فیلمنامه هشتمین جشنواره ملی «نماز و نیایش به روایت دوربین» متشکل از انسیه شاه‌حسینی، اسماعیل براری و مهدی عظیمی از بین ۲۳۹ فیلمنامه رسیده به دبیرخانه جشنواره تعداد ۱۷ اثر را برای رقابت در بخش نهایی برگزیدند.

بر اساس این گزارش ۱۴ فیلمنامه کوتاه در بخش آزاد و ۳ فیلمنامه در بخش اقتباسی در این دوره جشنواره با هم رقابت می‌کنند.

هشتمین جشنواره ملی «نماز و نیایش به روایت دوربین» از نهم تا دوازدهم اردیبهشت ۹۸ در قم برگزار می‌شود.