اعلام نامزدهای بخش مسابقه نمایشنامه نویسی جشنواره تئاتر اکبر رادی

نامزدهای بخش مسابقه نمایشنامه نویسی دومین جشنواره تئاتر اکبر رادی معرفی شدند. به گزارش سینما خراسان به نقل از امور ارتباطات رسانه ای دومین جشنواره تئاتر اکبر رادی، گروه داوری بخش مسابقه نمایشنامه نوسیس جشنواره متشکل از محمد چرمشیر، علی عابدی و مهدی کوشکی پس از بررسی آثار رسیده به مرحله نهایی، سه نمایشنامه را […]


نامزدهای بخش مسابقه نمایشنامه نویسی دومین جشنواره تئاتر اکبر رادی معرفی شدند.

به گزارش سینما خراسان به نقل از امور ارتباطات رسانه ای دومین جشنواره تئاتر اکبر رادی، گروه داوری بخش مسابقه نمایشنامه نوسیس جشنواره متشکل از محمد چرمشیر، علی عابدی و مهدی کوشکی پس از بررسی آثار رسیده به مرحله نهایی، سه نمایشنامه را به عنوان نامزدهای نهایی بخش مسابقه نمایشنامه نویسی معرفی کردند که عبارتند از:

۱- «نهنگ تنها در ساحل پهلو می گیرد» نوشته مهدی میرباقری

۲- «غبار روبی از خاطرات ماه سیما در بایگانی عدلیه» نوشته مجید دیندار

۳- «آسوکه زرنج در آخرین ملاقات نفس گز» نوشته ابوالفضل هاشمی

از بین سه نمایشنامه یاد شده یک اثر در روز پایانی جشنواره توسط گروه داوران به عنوان اثر برتر انتخاب و معرفی شده و نخستین نشان اکبر رادی به این اثر برگزیده اهدا می شود.

آیین پایانی دومین جشنواره تئاتر اکبر رادی ساعت ۱۸ روز شنبه سوم اسفند در سالن ناظر زاده کرمانی مجموعه ایرانشهر با کارگردانی محمودرضا رحیمی، نویسنده ،کارگردان و بازیگر تئاتر برگزار می شود.