افتتاح «هزاران اکنون» در گالری شیرین

نمایشگاه «هزاران اکنون» از روز ۲۸ دی در گالری شیرین افتتاح می شود. به گزارش سینما خراسان، نمایشگاه «هزاران اکنون» شامل آثار حجم و مجسمه هومن بابایی‌زاد روز جمعه ۲۸ دی در گالری شیرین افتتاح می‌شود و تا ۱۰ بهمن‌ ادامه خواهد داشت. حجم‌های این هنرمند غالباً در بستر تحلیلی و فرمالیسم قابل خوانش هستند. […]


نمایشگاه «هزاران اکنون» از روز ۲۸ دی در گالری شیرین افتتاح می شود.

به گزارش سینما خراسان، نمایشگاه «هزاران اکنون» شامل آثار حجم و مجسمه هومن بابایی‌زاد روز جمعه ۲۸ دی در گالری شیرین افتتاح می‌شود و تا ۱۰ بهمن‌ ادامه خواهد داشت.

حجم‌های این هنرمند غالباً در بستر تحلیلی و فرمالیسم قابل خوانش هستند. در تحلیل فرم‌های بابایی‌زاد، مخاطب شاهد ظهور موجوداتی ارگانیک است که در شاعرانگی هنرمند روندی رویاگونه را شکل داده است. این آثار به لحاظ ساخت و کیفیت فنی در ترازی هستند که سویه‌ تکنیکی هنرمند را پدیدار می‌کنند. از مختصات این کارنما می‌توان به استفاده از متریال‌های متفاوت چون شیشه، فلز و … اشاره کرد. در خوانش فرمالیسم، محور، فرمِ معنادار است، اینکه تا چه حد در آثار هنرمند وحدت فرمال دیده می‌شود قابل نقد است. رگه‌هایی از دیدگاهی عقل‌گرایانه یا مفهومی در این آثار دیده می‌شود به‌خصوص در آثاری که دارای نام و مشخصات غیر شاعرانه هستند.

نام نمایشگاه دارای اشارات بینامتنی به نظرات روانشناسی جدید است. مفهوم «من» نزد متفکران معاصر، چالش برانگیز و قابل تامل می‌باشد. به عبارتی زمان و مکان شاهد تولید من‌های متفاوتی است و انسان‌ها در موقعیت‌های متفاوت هویت‌های متفاوتی را ارائه می‌دهند. همچنانکه این هنرمند در آثارش ردپاهای متکثری از هنر مدرن ارائه داده است.