افزایش تعداد آموزشگاه‌های آزاد سینمایی در سال ۹۷

گزارش عملکرد آموزشگاه های آزاد سینمایی در سال ۹۷ منتشر شد. به گزارش پایگاه خبری تحلیلی سینما خراسان به نقل از روابط عمومی سازمان امور سینمایی و سمعی بصری، دﻓﺘﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت و داﻧﺶ ﺳﻴﻨﻤﺎیی سازمان سینمایی، ﻋﻤﻠﻜـﺮد آﻣﻮزﺷﮕﺎه های آزاد سینمایی را از دﻳﺪﮔﺎه ﻛمی مورد بررسی قرار داد. در این مطالعه سعی شده تا […]


گزارش عملکرد آموزشگاه های آزاد سینمایی در سال ۹۷ منتشر شد.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی سینما خراسان به نقل از روابط عمومی سازمان امور سینمایی و سمعی بصری، دﻓﺘﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت و داﻧﺶ ﺳﻴﻨﻤﺎیی سازمان سینمایی، ﻋﻤﻠﻜـﺮد آﻣﻮزﺷﮕﺎه های آزاد سینمایی را از دﻳﺪﮔﺎه ﻛمی مورد بررسی قرار داد.

در این مطالعه سعی شده تا به مسائلی همچون ﺟﻬـﺖﮔﻴـﺮیﻫـﺎ، ﺳﻴﺎﺳـﺖﮔﺬاریﻫﺎ اﺑﺪاﻋﺎت و ﻧﻮآوریﻫﺎ پرداخته شود ﺗﺎ ﻣﺮﺟﻊ ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﻨﺎدی ﺑﺮای اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰان و دﺳﺖ اﻧـﺪرﻛﺎران ﺳـﻴﻨﻤﺎی ﻛﺸـﻮر ﺑﺎﺷﺪ.

تعداد آموزشگاه ها در سال‌های ۹۶،۹۵ و ۹۷ به ترتیب ۲۳۰، ۲۳۲ و ۲۸۲ بوده است که روند افزایشی داشته است.

در این آموزشگاه ها رشته‌هایی همچون بازیگری، بازیگری کودک و نوجوان، گریم، گویندگی، دوبلاژ، تدوین، فیلمنامه نویسی، کارگردانی، فیلمسازی، انیمیشن، تصویربرداری، عکاسی، صدابرداری، صداگذاری، طراحی صحنه و منشی گری صحنه تدریس شده است.

بیشترین فراوانی دانش آموختگان زن در رشته بازیگری با ۷۴۳ هنرجو و کمترین فراوانی دانش آموختگان زن مربوط به رشته صداگذاری با یک هنرجو و رشته صدابرداری با فراوانی ۱۰ هنرجو در سال ۹۷ است.

همچنین بیشترین فراوانی دانش آموختگان مرد در رشته بازیگری با ۵۹۲ هنرجو، کمترین فراوانی دانش آموختگان مرد در رشته طراحی صحنه با فراوانی ۶ هنرجو بوده است.

بر اساس این گزارش، تعداد مجوزهای صادره شده برای این آموزشگاه ها در سال ۹۷، ۱۳ مورد، تمدید مجوز ۲۰ مورد و افزایش رشته ۵ مورد بوده است.

آموزشگاه های سینمایی در شهرهایی همچون آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، اردبیل، اصفهان، ایلام، البرز، بوشهر، تهران، چهارمحال و بختیاری، خراسان جنوبی، خراسان رضوی، خراسان شمالی، خوزستان، زنجان، سمنان، سیستان و بلوچستان، فارس، قزوین، قم، کرمان، کرمان جنوب، کردستان، کرمانشاه، کهکیلویه و بویراحمد، گلستان، گیلان، لرستان، مازندران، مرکزی، هرمزگان، همدان و یزد فعال است.

در این میان بیشترین فراوانی آموزشگاه ها در کل کشور مربوط به استان تهران با مجموع ۸۱ آموزشگاه در کل استان است و بعد از آن استان اصفهان با فراوانی ۴۴ آموزشگاه، خراسان رضوی با فراوانی ۲۳ آموزشگاه و استان فارس ۲۰ آموزشگاه در رتبه های بعدی قرار دارند.