امضای تفاهمنامه همکاری میان مستندسازان و جهاد دانشگاهی هنر

انجمن صنفی کارگردانان سینمای مستند با جهاد دانشگاهی هنر برای ساخت مستندهای صنعتی تفاهمنامه امضا کردند. به گزارش سینما خراسان به نقل از روابط عمومی انجمن صنفی کارگردانان سینمای مستند برای ساخت تولیدات مستند، این انجمن تفاهمنامه‌ای را برای تولیدات مستند در حوزه صنعت با جهاد دانشگاهی هنر امضا کردند. بر اساس این تفاهمنامه اعضای […]


انجمن صنفی کارگردانان سینمای مستند با جهاد دانشگاهی هنر برای ساخت مستندهای صنعتی تفاهمنامه امضا کردند.

به گزارش سینما خراسان به نقل از روابط عمومی انجمن صنفی کارگردانان سینمای مستند برای ساخت تولیدات مستند، این انجمن تفاهمنامه‌ای را برای تولیدات مستند در حوزه صنعت با جهاد دانشگاهی هنر امضا کردند.

بر اساس این تفاهمنامه اعضای انجمن صنفی کارگردانان سینمای مستند از شرکت‌ها و کارگاه‌های مختلف صنعتی داخل کشور بازدید می کنند تا با فضاهای صنعتی آشنا شوند و درباره آنها فیلم‌های مختلف مستند تولید کنند.

این مستندها با موضوع صنعت و با هدف نمایش عمومی و همچنین شرکت در جشنواره های مختلف همچون جشنواره فیلم‌های صنعتی ساخته می شود.

اعضای انجمن صنفی کارگردانان سینمای مستند تاکنون از شرکت تجهیزات سینمایی پیروز گستر، ایران خودرو و پارک ملی فناوری پردیس بازدید کرده اند.

در این بازدیدها مستندسازانی همچون محسن رمضانزاده، مهدی اسدی، هادی معصوم دوست، علی شاه محمدی، علی خسروی، محمد باقر شاهین، الله کرم رضایی زاده، محسن سخا، مرتضی پایه شناس، بهروز سلیمانی، مصطفی شیری، جواد وطنی، مصطفی آتشمرد، مریم حق پناه، پریسا عشقی، زینب تبریزی، مژگان ایلانلو و رضوان سرمد حضور داشتند.