انتخاب نائب رئیس شورای سیاستگذاری جشنواره گام دوم

حمید نیلی نائب رئیس شورای سیاستگذاری نخستین جشنواره ملی نمایشنامه نویسی اقتباسی گام دوم شد. به گزارش پایگاه خبری تحلیلی سینما خراسان، چمی‌گو، رئیس شورای سیاستگذاری نخستین جشنواره ملی نمایشنامه‌نویسی اقتباسی«گام دوم»،حمید نیلی، مدیر عامل انجمن هنرهای نمایشی را به عنوان نائب رئیس این شورا معرفی کرد.

حمید نیلی نائب رئیس شورای سیاستگذاری نخستین جشنواره ملی نمایشنامه نویسی اقتباسی گام دوم شد.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی سینما خراسان، چمی‌گو، رئیس شورای سیاستگذاری نخستین جشنواره ملی نمایشنامه‌نویسی اقتباسی«گام دوم»،حمید نیلی، مدیر عامل انجمن هنرهای نمایشی را به عنوان نائب رئیس این شورا معرفی کرد.