انتشار آواهایی از کرانه شمالی خلیج فارس

آلبوم «موسیقی نوار ساحلی شیبکوه» با پژوهش و گردآوری محسن شریفیان نوازنده و پژوهشگر موسیقی نواحی ایران در دسترس مخاطبان قرار گرفت. به گزارش سینما خراسان، آلبوم «موسیقی نوار ساحلی شیبکوه» با پژوهش و گردآوری محسن شریفیان نوازنده و پژوهشگر موسیقی نواحی ایران توسط موسسه فرهنگی هنری «ماهور» در دسترس مخاطبان قرار گرفت. در توضیح […]


آلبوم «موسیقی نوار ساحلی شیبکوه» با پژوهش و گردآوری محسن شریفیان نوازنده و پژوهشگر موسیقی نواحی ایران در دسترس مخاطبان قرار گرفت.

به گزارش سینما خراسان، آلبوم «موسیقی نوار ساحلی شیبکوه» با پژوهش و گردآوری محسن شریفیان نوازنده و پژوهشگر موسیقی نواحی ایران توسط موسسه فرهنگی هنری «ماهور» در دسترس مخاطبان قرار گرفت.

در توضیح این آلبوم آمده است: «نوار ساحلی شیبکوه در کرانه‌شمالی خلیج فارس، میان دو استان بوشهر و هرمزگان قرار گرفته است.

بخش بزرگی از تاریخ و ویژگی‌های اقوام در هر سرزمینی، میراث گرانبهایی است که از ریشه‌های فرهنگی مردمان آن دیار روییده است و در جنوب ایران، نقش فرهنگی و روند تاریخی و اجتماعی ساز نی‌انبان، به عنوان یکی از شاخص‌ترین سازهای این سامان، راوی صادق و ارزشمندی است که بررسی و مطالعه‌ آن برای درک هویت قومی، فرهنگی و موسیقایی منطقه دارای اهمیت بسیاری است.»