انتصاب شورای هنری تماشاخانه عباس جوانمرد

تماشاخانه عباس جوانمرد خانه تئاتر اعضای شورای هنری خود را شناخت. به گزارش  پایگاه خبری تحلیلی سینما خراسان به نقل از روابط عمومی خانه تئاتر، طبق آئین نامه تماشاخانه عباس جوانمرد، انتخاب شورای هنری این تماشاخانه متشکل از مدیرعامل خانه تئاتر، نماینده هیات مدیره مرکزی و سه چهره شناخته شده تئاتری به عهده هیات مدیره […]


تماشاخانه عباس جوانمرد خانه تئاتر اعضای شورای هنری خود را شناخت.

به گزارش  پایگاه خبری تحلیلی سینما خراسان به نقل از روابط عمومی خانه تئاتر، طبق آئین نامه تماشاخانه عباس جوانمرد، انتخاب شورای هنری این تماشاخانه متشکل از مدیرعامل خانه تئاتر، نماینده هیات مدیره مرکزی و سه چهره شناخته شده تئاتری به عهده هیات مدیره مرکزی خانه تئاتر است که در نهایت این شورا با ترکیب زیر مصوب شد:

شهرام گیل آبادی مدیرعامل خانه تئاتر، رویا تیموریان مدرس و بازیگر پیشکسوت تئاتر، سهراب سلیمی کارگردان و پژوهشگر تئاتر، رضا مهدی زاده مدرس و طراح صحنه و لباس تئاتر و حمیدرضا نعیمی نماینده هیات مدیره.

نخستین جلسه این شورا همین هفته تشکیل و در خصوص فراخوان اجرای نمایش ها تصمیمات لازم اتخاذ خواهد شد.