انتصاب مدیر جدید پردیس سینمایی «رازی»

طی حکمی از سوی هاشم میرزاخانی، سید احمدرضا دانش به سمت مدیر پردیس سینمایی «رازی» منصوب شد. به گزارش سینما خراسان، هاشم میرزاخانی، مدیرعامل مؤسسه «تصویر شهر» طی حکمی سید احمدرضا دانش را به‌عنوان مدیر پردیس سینمایی «رازی» منصوب کرد. این پردیس سینمایی در سال ۱۳۸۷ تأسیس و دارای ۲ سالن است که در میدان […]


طی حکمی از سوی هاشم میرزاخانی، سید احمدرضا دانش به سمت مدیر پردیس سینمایی «رازی» منصوب شد.

به گزارش سینما خراسان، هاشم میرزاخانی، مدیرعامل مؤسسه «تصویر شهر» طی حکمی سید احمدرضا دانش را به‌عنوان مدیر پردیس سینمایی «رازی» منصوب کرد.

این پردیس سینمایی در سال ۱۳۸۷ تأسیس و دارای ۲ سالن است که در میدان رازی (گمرک) قرار دارد.