انتقاد ابراهیم داروغه‌زاده از نظام سرگروهی سینماها در اکران

ابراهیم داروغه‌زاده معاون ارزشیابی و نظارت سازمان سینمایی از نظام سرگروهی سینماها در اکران انتقاد کرد. به گزارش سینما خراسان، ابراهیم داروغه‌زاده معاون ارزشیابی و نظارت سازمان سینمایی در توییتی که در حساب شخصی خود منتشر کرد، نظام سرگروهی سینماها در اکران را یک «رانت انحصاری» توصیف و به آن انتقاد کرد. در این توییت […]


ابراهیم داروغه‌زاده معاون ارزشیابی و نظارت سازمان سینمایی از نظام سرگروهی سینماها در اکران انتقاد کرد.

به گزارش سینما خراسان، ابراهیم داروغه‌زاده معاون ارزشیابی و نظارت سازمان سینمایی در توییتی که در حساب شخصی خود منتشر کرد، نظام سرگروهی سینماها در اکران را یک «رانت انحصاری» توصیف و به آن انتقاد کرد.

در این توییت آمده است: «نظام سرگروهی سینماها برای اکران، بیشتر به یک رانت انحصاری برای سینماهای سرگروه تبدیل شده است. اعضای شورای اکران معتقدند فیلمی که پروانه نمایش دارد باید بتواند آزادانه شرایط و زمان اکران خود را تعیین کند و البته بدیهی است رده‌بندی سنی فیلم محدودیت تعداد سالن را در پی خواهد داشت.»