انتقاد تند سحر زکریا از مدیری

سحر زکریا در ویدئویی به گلایه‌ از مهران مدیری پرداخت و نقدهایی را به این کارگردان هنری داشت. دریافت ۲۵ MB


سحر زکریا در ویدئویی به گلایه‌ از مهران مدیری پرداخت و نقدهایی را به این کارگردان هنری داشت.

دریافت ۲۵ MB