انجمن صنفی شرکت ها و موسسات فیلمسازی جشن سالانه برگزار می کند

دفتر جشنواره ها و همکاری های بین الملل سازمان سینمایی مجوز برگزاری اولین دوره جشن سالانه انجمن صنفی شرکت ها و موسسات فیلمسازی ایران را صادر کرد. به گزارش سینما خراسان به نقل از روابط عمومی سازمان امور سینمایی و سمعی بصری، دفتر جشنواره ها و همکاری های بین الملل سازمان سینمایی با درخواست برگزاری […]

دفتر جشنواره ها و همکاری های بین الملل سازمان سینمایی مجوز برگزاری اولین دوره جشن سالانه انجمن صنفی شرکت ها و موسسات فیلمسازی ایران را صادر کرد.

به گزارش سینما خراسان به نقل از روابط عمومی سازمان امور سینمایی و سمعی بصری، دفتر جشنواره ها و همکاری های بین الملل سازمان سینمایی با درخواست برگزاری اولین دوره جشن پرنگ؛ جشن سالانه انجمن صنفی شرکت ها و موسسات فیلمسازی ایران از تاریخ ۳۰ تا ۳۱ خرداد ۹۸ در شهر تهران موافقت کرد.

این جشن به دبیری سیدامیر پروین حسینی با رعایت آیین نامه هیات وزیران و اصلاحات بعدی آن درباره نظارت بر نمایش فیلم، اسلاید، ویدیو و … برگزار می شود.