انجمن منتقدان و نویسندگان خانه تئاتر در سال جاری عضو نمی‌پذیرد

بر اساس مصوبه مجمع عمومی انجمن منتقدان خانه تئاتر این انجمن در سال جاری عضو جدید نخواهد پذیرفت. به گزارش سینما خراسان، انجمن منتقدان، نویسندگان و پژوهشگران خانه‌ تئاتر در سال جاری عضوگیری نخواهد کرد. این انجمن که حدود ۱۰۰ عضو نویسنده، خبرنگار، منتقد و پژوهشگر در حوزه تئاتر دارد طبق مصوبه آخرین نشست عمومی […]


بر اساس مصوبه مجمع عمومی انجمن منتقدان خانه تئاتر این انجمن در سال جاری عضو جدید نخواهد پذیرفت.

به گزارش سینما خراسان، انجمن منتقدان، نویسندگان و پژوهشگران خانه‌ تئاتر در سال جاری عضوگیری نخواهد کرد.

این انجمن که حدود ۱۰۰ عضو نویسنده، خبرنگار، منتقد و پژوهشگر در حوزه تئاتر دارد طبق مصوبه آخرین نشست عمومی خود در ۲۵ اسفند ۹۷، در سال جاری به سبب ضرورت بازنگری در بخش عضوگیری این انجمن از پذیرش متقاضیان جدید خودداری خواهد کرد.

همچنین بنا شده است تا در دوره آینده این انجمن نسبت به بررسی مجدد عضوگیری و رفع نواقص اقدام به عمل آید.

لذا ضروری است تا متقاضیان عضویت در این انجمن در سال جاری از درخواست عضویت خودداری کرده و در انتظار شروع عضوگیری مجدد این انجمن باشند.