اولین پیش همایش بازخوانی آرای فارابی در باب موسیقی برگزار می شود

اولین پیش همایش بازخوانی آرای فارابی در باب موسیقی «تنبور خراسانی» در فرهنگستان هنر برگزار می شود. به گزارش پایگاه خبری سینما خراسان، اولین پیش همایش بازخوانی آرای فارابی در باب موسیقی «تنبور خراسانی» برگزار می شود. سخنرانان این مراسم عبدالمجید کیانی، علی بیانی، بابک خضرایی هستند وسعید سرور احمدی و حبیب حبیبی فرد هم […]


اولین پیش همایش بازخوانی آرای فارابی در باب موسیقی «تنبور خراسانی» در فرهنگستان هنر برگزار می شود.

به گزارش پایگاه خبری سینما خراسان، اولین پیش همایش بازخوانی آرای فارابی در باب موسیقی «تنبور خراسانی» برگزار می شود.

سخنرانان این مراسم عبدالمجید کیانی، علی بیانی، بابک خضرایی هستند وسعید سرور احمدی و حبیب حبیبی فرد هم در این مراسم به اجرای موسیقی می پردازند.

اولین پیش همایش بازخوانی آرای فارابی در باب موسیقی «تنبور خراسانی» روز سه شنبه ۱۹ آذرماه ساعت ۱۶ در سالن ایران فرهنگستان هنر برگزار می شود.