اکران آثار «هنر مقاومت» در ایستگاه‌های مترو تهران

مترو تهران ‌میزبان آثار برگزیده پنجمین جشنواره «هنر مقاومت» شد. به گزارش سینما خراسان به نقل از روابط عمومی پنجمین جشنواره «هنر مقاومت»، با همکاری و اقدام مشترک با معاونت فرهنگی مترو تهران آثار برگزیده و منتخب پنجمین جشنواره «هنر مقاومت» ‌در تمامی ایستگاه های مترو تهران و حومه اکران شد. همچنین آثار بخش های […]


مترو تهران ‌میزبان آثار برگزیده پنجمین جشنواره «هنر مقاومت» شد.

به گزارش سینما خراسان به نقل از روابط عمومی پنجمین جشنواره «هنر مقاومت»، با همکاری و اقدام مشترک با معاونت فرهنگی مترو تهران آثار برگزیده و منتخب پنجمین جشنواره «هنر مقاومت» ‌در تمامی ایستگاه های مترو تهران و حومه اکران شد.

همچنین آثار بخش های پوستر، تبلیغات شهری، کتیبه و پرچم و موشن گرافی در تمامی ایستگاه های مترو اکران شد.