اکران نوروز ۹۸ همچنان بلاتکلیف است

سخنگوی شورای صنفی نمایش بیان کرد اکران نوروز ۹۸ همچنان بلاتکلیف است. غلامرضا فرجی سخنگوی شورای صنفی نمایش در گفتگو با سینما خراسان با اشاره به جلسه امروز شورای صنفی نمایش گفت: در جلسه امروز دوشنبه ۱۳ اسفندماه شورای صنفی نمایش، قرار بود برنامه اکران نوروز ۹۸ مشخص شود که متاسفانه این امر صورت نگرفت […]


سخنگوی شورای صنفی نمایش بیان کرد اکران نوروز ۹۸ همچنان بلاتکلیف است.

غلامرضا فرجی سخنگوی شورای صنفی نمایش در گفتگو با سینما خراسان با اشاره به جلسه امروز شورای صنفی نمایش گفت: در جلسه امروز دوشنبه ۱۳ اسفندماه شورای صنفی نمایش، قرار بود برنامه اکران نوروز ۹۸ مشخص شود که متاسفانه این امر صورت نگرفت و بحث اکران نوروز ۹۸ همچنان بلاتکلیف مانده است.

فرجی در پایان گفت: کف فروش فیلم ها بررسی شد و اکران آنها همچنان ادامه دارد، همچنین تکلیف سرگروه های سینمایی به آینده موکول شد.