با هر گونه بی قانونی برخورد میکنیم

محمدی معاون هنری و سینمایی اداره کل فرهنگ وارشاد اسلامی خراسان رضوی درخصوص فروش بلیط های موسوم به vip واکنش نشان داد. وی در گفتگو با پایگاه خبری تحلیلی سینما خراسان افزود با هرگونه بی قانونی در این حوزه برخورد میکنیم. محمدی در خصوص فروش بلیط های موسوم به vip افزود با بررسی های بعمل […]

محمدی معاون هنری و سینمایی اداره کل فرهنگ وارشاد اسلامی خراسان رضوی درخصوص فروش بلیط های موسوم به vip واکنش نشان داد.
وی در گفتگو با پایگاه خبری تحلیلی سینما خراسان افزود با هرگونه بی قانونی در این حوزه برخورد میکنیم.

محمدی در خصوص فروش بلیط های موسوم به vip افزود با بررسی های بعمل آمده هر سینما میتواند نسبت به درجه تعیین شده توسط کمیسیون بند ۵ سینماها و نرخ اعلامی توسط سازمان سینمایی نسبت به فروش بلیط اقدام نماید وفروش خدماتی از جمله پذیرایی در سینما امکان پذیر می باشد لذا اگر سینما دار در سالن خود مبلغ مصوب بلیط را به همراه مبلغ پذیرایی بصورت مجزا به فروش رساند و مخاطب از چگونگی نرخ هر کدام مطلع باشد منعی وجود نداشته همچنین رعایت نرخ بلیط بصورت نیمه بهاء در روزهای سه شنبه نیز الزامی خواهد بود.

محمدی در مورد فروش بلیط های با نرخ پنجاه هزارتومان و با عنوان vip تشریح نمود طی مذاکراتی که با مدیرسایت فروش بلیط سینماهای اطلس و ویلاژتوریست داشتیم مقررشد دراسرع وقت نسبت به اصلاح نحوه فروش وتعیین نرخ مصوب اقدام نمایند همچنین با روسای ادارات فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستانهای مشهد و طرقبه و شاندیز(بینالود) مکاتبات لازم بعمل آمده تا در صورت عدم رعایت قوانین توسط سینماها اقدامات لازم بعمل آید.

معاون هنری و سینمایی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان رضوی در پاسخ به سوال خبرنگار سینما خراسان در خصوص کمیسیون های بند ۵ و درجه بندی سایر سینماهای مشهد و شهرستانهای استان اضافه کرد: اخیرا از اداره سینمایی خواستم که بررسی های همه جانبه ای درخصوص بروز رسانی صورتجلسه های کمیسیون سینماهای استان داشته باشند که گزارش اولیه آن حاکی از عدم اخذ مصوبه کمیسیون در سینماهای هویزه و آفریقا پس از بازسازی آنها بود هر چند درگذشته مکاتباتی با بهره بردار قبلی و رییس وقت حوزه هنری در اینخصوص انجام گردیده اما نتیجه ای در برنداشته است معهذا در اسفند ماه سال جاری کمیسیون سینما هویزه برگزار گردید که با توجه به اشکالات عمده ای که توسط اعضاء کمیسیون به لحاظ ایمنی به آن داشتند مقرر گردید تا نقشه های ساختمانی برای بررسی به اعضا ارائه گردد و تا زمان برطرف شدن معایب و خطرات احتمالی برای مخاطبین سینما فعالیتی نداشته باشد اما متاسفانه مدیریت سینما تاکنون همکاری لازم را انجام نداده و ما بزودی در اینخصوص اقدامات بعدی را بعمل خواهیم آورد.

وی در پاسخ به سوال درجه بندی سینماهای هویزه وآفریقا و نحوه نرخ گذاری آن افزود: همانگونه که در ابتدا عرض کردم درجه بندی تمامی سینماها توسط کمیسیون مربوطه صورت پذیرفته و نرخ بلیط هر سینما براساس درجه ی آن توسط سازمان سینمایی اعلام می شود اما متاسفم که اعلام نمایم هر دو سینمای مورد اشاره بدلیل نداشتن پارکینگ در رده سینماهای ممتاز محسوب و طی این سالها فروش بلیط آنها خارج از نرخ مصوب انجام شده که مصداق گرانفروشی می باشد و دراینخصوص نیز موارد از طریق قانونی پیگیری خواهد شد.

محمدی در پایان اضافه کرد خوشبختانه با افزایش سالنهای سینمایی تعطیلی موقت یا دائم سینما در کلان شهر مشهد مشکلی را برای مخاطبین به همراه نخواهد داشت و ما بطور کامل از حقوق مخاطبین شامل امنیت جانی، مالی و برخورداری از کیفیت مناسب ارائه خدمات صیانت خواهیم کرد و بررسی پرونده تمامی سینماهای استان دردستورکار می باشد.

این مقام مسوول در پایان با اشاره به دامن زدن حاشیه های بی اساس توسط سایت “هفت سینما” افزود این سامانه اخیرا با اطلاع از اقدامات قانونی این معاونت دست به فرافکنی زده تا مانع پی گیرهای لازم و رعایت قوانین مصوب در سینماهای فاقد تاییده گردد که مصداق تشویش اذهان عمومی بوده و پیگیریهای بعدی در این خصوص نیز بعمل خواهد آمد.

🔹پایگاه خبری تحلیلی سینما خراسان