برنامه‌ریزی برای تعامل با چند نهاد دولتی/مرکز نوآوری تاسیس می شود

نشست مشترک معاون هنری وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و رییس دانشگاه تهران به منظور همکاری و تعامل در زمینه هنر برگزار شد. به گزارش سینما خراسان به نقل از روابط عمومی معاونت هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سیدمجتبی حسینی معاون هنری و محمود نیلی احمدآبادی رییس دانشگاه تهران درباره همکاری برای ایجاد زمینه […]


نشست مشترک معاون هنری وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و رییس دانشگاه تهران به منظور همکاری و تعامل در زمینه هنر برگزار شد.

به گزارش سینما خراسان به نقل از روابط عمومی معاونت هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سیدمجتبی حسینی معاون هنری و محمود نیلی احمدآبادی رییس دانشگاه تهران درباره همکاری برای ایجاد زمینه ها و فرصت های هنری گفتگو کردند. در این دیدار مجید سرسنگی معاون فرهنگی دانشگاه تهران و شاهین حیدری رییس دانشکده هنرهای زیبای دانشگاه تهران، نیز حضور داشتند.

سیدمجتبی حسینی معاون هنری وزیر ارشاد در این نشست گفت: خانواده هنرمندان بزرگ و گسترده شده است و این سرمایه انسانی در زمینه هنر می تواند فرصت یا تهدید باشد. تاکنون آموزش هنر بیشتر مهارت محور بوده در حالی که مهارت و معرفت توأمان در هنر می تواند به آثار هنری ماندگار منجر شود.

وی با تأکید بر ضرورت نگاه ملی و فرآیندی در هنر گفت: جریان هنر یک فرآیند است که وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در انتهای این فرآیند با هنرمندان ارتباط و تعامل دارد اما دانشگاه‌ها در مسیر این فرآیند می توانند نقش مؤثری در هنر داشته باشند و اگر به جای منافع دستگاهی و بخشی، منافع ملی مورد توجه قرار گیرد، می توان زمینه هایی را برای هنر فراهم کرد. امروز بسیاری از فارغ التحصیلان هنر در زمینه هنر مشغول به کار نشده اند و اگر نگاه فرآیندی داشته باشیم و آموزش، اشتغال، ضرورت های حرفه ای، جشنواره ها همه در یک فرآیند مرتبط دیده و بررسی شود، بخشی از مسایل و آسیب ها کاهش پیدا می کند.

شاهین حیدری رییس دانشکده هنرهای زیبا نیز در این جلسه گفت: به منظور استفاده از ظرفیت ها و هم افزایی، تعامل و همکاری هایی را با فرهنگستان هنر و معاونت امور هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برنامه ریزی می کنیم.

محمود نیلی احمدآبادی رییس دانشگاه تهران نیز در این نشست گفت: شروع هر تغییری از تغییرات آموزشی رخ می دهد و دانشگاه تهران به دلیل جامع بودن می تواند تغییراتی را بر اساس ضرورت ها انجام دهد. ایجاد مرکز نوآوری دانشگاه تهران از برنامه های این دانشگاه است تا فرصتی برای تحقق ایده های دانشجویان فراهم شود.