بیانیه انجمن هنرهای نمایشی ایران

در همایش روسای انجمن هنرهای نمایشی ایران بیانیه انجمن هنرهای نمایشی توسط جهانشیر یاراحمدی دبیر همایش قرائت شد. به گزارش پایگاه خبری تحلیلی سینما خراسان، متن بیانیه انجمن هنرهای نمایشی به شرح ذیل است: به نام یگانه کارگردان هستی درود و سپاس آنان که تئاتر را پاس می دارند، تئاتر شایسته ی یگانه ترین پاسداشت […]

در همایش روسای انجمن هنرهای نمایشی ایران بیانیه انجمن هنرهای نمایشی توسط جهانشیر یاراحمدی دبیر همایش قرائت شد.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی سینما خراسان، متن بیانیه انجمن هنرهای نمایشی به شرح ذیل است:

به نام یگانه کارگردان هستی

درود و سپاس آنان که تئاتر را پاس می دارند، تئاتر شایسته ی یگانه ترین پاسداشت هاست. و اهالی تئاتر درخور بهترین احترام ها، سپاس به انجمن هنرهای نمایش ایران که تلاش کرد تا در آغاز دوره ی کار ی جدید در سایه سار امام مهربانی ها در روزهای که شادی در کوی و برزن ایران زمین هویداست، مهمترین تشکلهای تئاتری ایران دور هم گرد آمده تا مسائل مبتلا به تئاتر استان ها را به بحث بنشینند. پیش از رسیدن به نتایج به دست آمده در پنل های تخصصی لازم است یادآوری کنیم که: تئاتر استان ها، بدنه اصلی تئاتر ایران را تشکیل می دهد لذا واجب و ضروری است در سیاست های کلان همواره تئاتر استان ها مورد توجه ویژه قرار گیرد کمترین توقع آن است که خود اهالی تئاتر استان ها برای خود تصمیم بگیرند و در شوراهای سیاست گذاری حضور داشته باشند تا سامان تئاتر کشور با قافیه ی اصول و منطق ، راه رسیدن به مقصود را آگاهانه تر بردارد، در برابر گستره تئاتر استان ها آیا این توقع زیادی است ؟ از منظری دیگر این توقع حق تئاتر استان ها نیست ؟

با این اشاره ای کوتاه نتایج بدست آمده در نشست های تخصصی را به اختصار ارائه می کنیم:

ترک تشریفات:

الف) براساس قانون محاسبات عمومی کشور- ماده ۷۹ بند ۲ (الف):

انجمن نمایش کشور با توجه به تحت حمایت بودن توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی همانند نهادکتابخانه های عمومی کشور که متولی کتابخانه است به عنوان متولی تئاتر کشور در شمول نهادهای عمومی غیر دولتی قرار گیرد.

ب) بند (ج) قانون محاسبات عمومی کشور ماده ۷۹، انجمن ها به عنوان یک تعاونی تولید نمایش تحت نظارت مستقیم دولت مطرح گردد.

ج) تولید اثر نمایشی صرفا در انحصار انجمن هنرهای نمایشی قرار گیرد و در قبال آن، تئاتر شهرها نیز انحصارا در اختیار انجمن ها باشد.( انحصار در قانون یکی از شروط ترک مزایده و مناقصه است).

د) بند۱۲ ماده ۷۹ قانون محاسبات کشور می گوید: گرفتن مصوبه هیات وزیران که ترک تشریفات مزایده تئاتر شهرها به صرف و صلاح دولت است و از بار مالی دولت می کاهد.

ه) در فراخوان مزایده ها، بحث کاربردی(مجموعه) به عنوان کاربری تئاتر عنوان شود.

 

در بحث تفاهم نامه ها نکات ذیل ارائه می گردد:

الف) به منظور آگاهی از حمایت های مالی اداره کل هنرهای نمایشی به تئاتر استان ها، مؤکدا پیشنهاد می گردد که این حمایت ها در تمام زمینه ها((آموزش، جشنواره ها، تولید، پورتال، تئاتر شهر و..)) از طریق تفاهم نامه های فی مابین معاونت هنری و اداره کل انجام گردد: برای تدوین تفاهم نامه ها از کارشناسان زبده استان ها استفاده کنیم.

ب) با توجه به عدم وجود تفاهم نامه در سال ۱۳۹۷ و مهمتر اینکه استان ها براساس پیشینه ذهنی وجود تفاهم نامه کارهای خود را در بخش های مختلف پیش برده اند. پیشنهاد می گردد پرداخت مطالبات سال ۱۳۹۷ را در اولویت قرار دهید.

ج) مدیران کل ارشاد در استان ها موظف هستند براساس فصل ۵، بودجه جشنواره های استانی را تأمین و حتی از اجراهای عمومی حمایت نمایند؛ این امر مدتی است در استان ها به حداقل ترین شکل ممکن رسیده است و در برخی استان ها به صفر، لذا از معاونت محترم هنری درخواست داریم، مدیران کل را در این مورد توجیه، مطلع، ترغیب و تشویق نمایند.

د) در تفاهم نامه ها، تشخیص سالن های تئاتر را به شکل ویژه ببینند، چراغ وجود هنرمندان تئاتر استان ها تا امروز سالن ها را روشن نگه داشته است. زین پس شما در این مورد تلاش کنید.

ه) تئاتر استان ها در حوزه حمایت مالی، یکبار بیش و پیش از تهران ببینید.

 

جمع بندی مباحث پنل؛ طرح ثبت گروه های نمایشی

الف) پیشنهاد می گردد مراحل ثبت گروه های نمایشی و تغییر و تحولات گروه ها از طریق سامانه جدید انجام پذیرد، نامه مورخ ۵/۴/۱۳۹۸ مبنی بر باز شدن سامانه از تاریخ یک مردادماه ۱۳۹۸ به مدت یک ماه با راه اندازی سامانه  به تعویق بیفتد و در طول این مدت بررسی فعالیت گروه های قبل، برای شناسایی فعالی یا غیر فعال بودن گروه ها انجام گردد.

ب) در مراحل ثبت گروه ها تغییر و تحولات در سامانه و صدور پروانه های جدید ملاک کیفیت باشد و نه کمیت کارها

ج) با توجه به اینکه ساز و کار گروه های تئاتری در کشور با انجمن های نمایشی استان ها است؛ پیشنهاد می گردد تست گروه ها و سازوکار اجرایی آن بطور کل با انجمن هنرهای نمایشی ایران باشد.

د) جهت ارزیابی عملکرد گروه ها پیشنهاد می گردد، فعالیت گروه در دو بخش صحنه ای و خیابانی مورد ارزیابی قرار گیرد. ضمنا صدور پروانه گروه های خیابانی و صحنه ای به شکل جداگانه یا توامان انجام گیرد.

ه) نظارت بر عملکرد گروه ها براساس آیین نامه ثبت گروه ها به شکل دقیق و قانونی انجام شود، بر این اساس گروه های فعال و غیر فعال به شکل سالانه شناسایی می شود.

 

در پایان این نشست از شما درخواست داریم تئاتر استان ها را به دور از تعارفات و تشریفات به حق مسلم خود نزدیک کنید.