ترجمه کتاب مصاحبه‌های برادران کوئن منتشر شد

کتاب «مصاحبه‌های برادران کوئن»، با تدوین ویلیام رادنی آلِن و ترجمه روبرت صافاریان توسط نشر روزنه منتشر و راهی بازار نشر شد. به گزارش سینما خراسان، کتاب «مصاحبه‌های برادران کوئن» با تدوین ویلیام رادنی آلِن و سرویراستاری پیتر برونت، به‌تازگی با ترجمه روبرت صافاریان توسط نشر روزنه منتشر و راهی بازار نشر شده است. این […]


کتاب «مصاحبه‌های برادران کوئن»، با تدوین ویلیام رادنی آلِن و ترجمه روبرت صافاریان توسط نشر روزنه منتشر و راهی بازار نشر شد.

به گزارش سینما خراسان، کتاب «مصاحبه‌های برادران کوئن» با تدوین ویلیام رادنی آلِن و سرویراستاری پیتر برونت، به‌تازگی با ترجمه روبرت صافاریان توسط نشر روزنه منتشر و راهی بازار نشر شده است.

این کتاب ۳۰ گفتگو را با این دو برادر کارگردان سینمای آمریکا شامل می‌شود که مجری طرح چاپ ترجمه آن محمدعلی حیدری وطراح جلدش هادی عادل خانی است.

در این چند ده سالی که کوئن‌ها فیلم می‌سازند، مصاحبه‌های مختلفی با آن‌ها منتشر شده است. تعداد این مصاحبه‌ها بیش از آن است که بتوان همه‌شان را در یک مجلد گنجاند. در این مجموعه ضرورتاً گزینش شده، هدف این بوده که هم کلّ کارنامه هنری این دو پوشش داده شود؛ هم تازگی نگاهشان به فوت‌وفن فیلمسازی، منابع الهام و روش‌های همکاری دونفره‌شان.

مصاحبه قدیمی درباره سودای خون توسط هال هَنسون فقید، پنج مصاحبه از مجله متنفذ پوزیتیف فرانسه، مصاحبه‌های صرف‌نظرنکردنی آن‌ها با وُگ و… برخی از مطالب این کتاب هستند.

این کتاب با ۳۳۴ صفحه و قیمت ۴۹ هزار و ۵۰۰ تومان منتشر شده است.