تمرکززدایی نوزدهمین جشنواره نمایش های آیینی امری قابل تحسین است

کارگردان نمایش روحوضی «عروسی ننه غلامحسین» ضمن اشاره به بیان نقاط قوت و ضعف نوزدهمین جشنواره نمایش های آیینی گفت: تمرکززدایی این دوره جشنواره امری قابل تحسین است. به گزارش پایگاه خبری تحلیلی سینما خراسان به نقل از مهر، کیانوش بهروز پور، ضمن تشکر از عوامل برگزاری نوزدهمین جشنواره نمایش های آیینی و سنتی در […]


کارگردان نمایش روحوضی «عروسی ننه غلامحسین» ضمن اشاره به بیان نقاط قوت و ضعف نوزدهمین جشنواره نمایش های آیینی گفت: تمرکززدایی این دوره جشنواره امری قابل تحسین است.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی سینما خراسان به نقل از مهر، کیانوش بهروز پور، ضمن تشکر از عوامل برگزاری نوزدهمین جشنواره نمایش های آیینی و سنتی در کاشان اظهار داشت: تمرکز زدایی نوزدهمین دوره این جشنواره و برگزاری آن در شهری به غیر از تهران امری خوب و قابل تحسین است و از آنجا که از نام جشنواره نیز هویدا است، اجراهای آن در حوزه آیینی و سنتی است و کاشان نیز که شهر آیین ها و سنت ها است تقارن خوب و مبارکی را ایجاد کرده است.

وی با بیان اینکه اگر مکان برگزاری جشنواره ها در دو نقطه است، باید کمیت و کیفیت نیز در آن نقطه یکسان باشد، افزود: متاسفانه کمیت و کیفیت برگزاری جشنواره در کاشان و تهران یکسان نیست و از اعضای دبیرخانه تهران نیز هیچ فردی را در کاشان مشاهده نکردم و اعضای دبیرخانه کاشان نیز حضور کمرنگی در اجراها داشتند.

کارگردان نمایش روحوضی «عروسی ننه غلامحسین» ضمن اشاره به زحمات قابل تقدیر عوامل اجرایی نوزدهمین جشنواره نمایش های آیینی و سنتی در کاشان ابراز داشت: هدف از حضور گروه های نمایشی تبادل افکار و اندیشه هاست اما حضور ما در کاشان به آماده سازی صحنه و اجرای نمایش محدود شد و نتواستیم سایر اجراها را ببینیم و از آنها استفاده کنیم و برنامه جانبی خاصی نیز در نظر گرفته نشده بود.

وی ضمن تقدیر و تشکر از اسکان بسیار زیبا و دیدنی عوامل اجرایی گروه های نمایشی گفت: در ادوار گذشته شرایط برای تماشای سایر نمایش ها فراهم بود و می توانستیم سایر اجراها را ببینیم اما در این دوره این امکان فراهم نبود و جای خالی برپایی یک ورکشاپ تخصصی و کارگاه های آموزشی ویژه نمایش های آیینی و سنتی نیز در این دوره در کاشان احساس می شد.