توضیح پخش کننده بین المللی «در جستجوی فریده» درباره قوانین اسکار

به علت شبهات پیش آمده درباره اینکه فیلم «در جست و جوی فریده» به دلیل مستند بودن امکان معرفی به جوایز اسکار را نداشته است، الهه نوبخت پخش کننده بین المللی فیلم توضیحاتی در این زمینه بیان کرد. به گزارش پایگاه خبری سینما خراسان، پخش کننده بین المللی «در جستجوی فریده» درباره معرفی این فیلم […]


به علت شبهات پیش آمده درباره اینکه فیلم «در جست و جوی فریده» به دلیل مستند بودن امکان معرفی به جوایز اسکار را نداشته است، الهه نوبخت پخش کننده بین المللی فیلم توضیحاتی در این زمینه بیان کرد.

به گزارش پایگاه خبری سینما خراسان، پخش کننده بین المللی «در جستجوی فریده» درباره معرفی این فیلم مستند به آکادمی اسکار گفت: با توجه به آنچه در وب سایت رسمی و در صفحه ١۶ قوانین نود و دومین دوره آکادمی اسکار به صراحت اشاره شده است، کلیه فیلم های بلند بیش‌تر از ۴٠ دقیقه مستند، داستانی و انیمیشن امکان معرفی به آکادمی اسکار را دارند.

وی ادامه داد: آکادمی اسکار در اقدامی که اخیرا صورت داده، نام بخش «جایزه فیلم خارجی زبان» را به بخش «جایزه بین المللی فیلم بلند» تغییر داده است. این در حالی است که این فقط یک تغییر نام بوده و هیچ یک از قوانین این بخش تغییر نیافته است. همچنین در سال های گذشته تعدادی از کشورها، فیلم مستند خود را به عنوان نماینده به این بخش معرفی کرده اند.

نوبخت در پایان توضیح داد: در قوانین بخش مستند اسکار نیز اشاره شده است که یکی از شرایط حضور فیلم های مستند می تواند معرفی فیلم به نمایندگی از آن کشور در بخش «جایزه بین المللی فیلم بلند» به آکادمی اسکار باشد.