جزییات طرح بازسازی «تئاترشهر» در بهار۹۸/ هزینه ۴ میلیاردی ماشینری

سرپرست جدید دفتر طرح‌های عمرانی وزارت ارشاد با اشاره به استفاده از یک مشاور متخصص مرمت و بازسازی برای تعیین وضعیت تئاتر شهر، تأکید کرد که بازسازی این مجموعه نیاز اولویت‌بندی دارد. زهرا نوروزی سرپرست جدید دفتر طرح‌های عمرانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی که جایگزین مسعود معمار در این سمت شده است، درباره وضعیت […]


سرپرست جدید دفتر طرح‌های عمرانی وزارت ارشاد با اشاره به استفاده از یک مشاور متخصص مرمت و بازسازی برای تعیین وضعیت تئاتر شهر، تأکید کرد که بازسازی این مجموعه نیاز اولویت‌بندی دارد.

زهرا نوروزی سرپرست جدید دفتر طرح‌های عمرانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی که جایگزین مسعود معمار در این سمت شده است، درباره وضعیت بازسازی مجموعه «تئاتر شهر» و اولویت‌بندی مدنظر برای این امر، به سینما خراسان گفت: قرار است بعد از نوروز سال ۹۸ و با پایان اجرای نمایش «ملاقات» آقای پارسا پیروزفر در سالن اصلی مجموعه، طی ۲ تا ۳ ماه سالن اصلی تئاتر شهر به منظور تعمیر و بازسازی تعطیل شود. در حال حاضر اقداماتی برای ماشینری سالن اصلی انجام شده و قرار است در تعطیلی مدنظر ماشینری این سالن تکمیل شود.

وی درباره اعتبار مدنظر برای ماشینری سالن اصلی مجموعه تئاتر شهر افزود: نزدیک به ۴ میلیارد تومان برای این منظور اعتبار در نظر گرفته شده است.

نوروزی درباره دیگر اقداماتی که قرار است در زمان تعطیلی سالن اصلی تئاتر شهر انجام شود، اعلام کرد: سیستم صوت و نور سالن اصلی خریداری شده و قرار است در سالن نصب شود. همچنین قرار است کل صندلی‌های سالن تعویض شود که چند نمونه صندلی نیز ساخته و به مدیریت مجموعه ارائه شده تا در صورت تأیید جایگزین صندلی‌های قدیمی شوند.

سرپرست دفتر طرح‌های عمرانی وزارت ارشاد یادآور شد: اگر قرار باشد که فاصله بین صندلی‌های سالن اصلی مجموعه تئاتر شهر تغییر کند، باید کف سالن را هم تعویض کنیم در غیر این صورت صندلی‌های جدید روی همان اسکلت قبلی نصب می‌شوند و نیازی به تغییر کف سالن نیست.

وی درباره دیگر اقدامات مدنظر برای بازسازی مجموعه تئاتر شهر اظهار کرد: ما از یک مشاور متخصص مرمت و بازسازی برای پروژه بازسازی مجموعه تئاتر شهر استفاده می‌کنیم که قرار است این مشاور بعد از بررسی کل مجموعه، با توجه به اعتبارات محدودی که داریم، اولویت‌بندی بازسازی تئاتر شهر را مشخص کند.

نوروزی درباره وضعیت ساختمان قدیمی اداره برنامه‌های تئاتر و سرانجام این بنا نیز توضیح داد: طی سال‌های اخیر طرح بازسازی ساختمان قدیمی اداره تئاتر موردمطالعه قرار گرفته بود و نتیجه این بود که تخریب و ساخت مجدد ساختمان به لحاظ هزینه به‌صرفه‌تر از بازسازی است اما به دلیل اینکه طی یکسال اخیر اعتبارات عمرانی محدود بوده است، هنوز اقدامی در این خصوص انجام نشده است.

سرپرست دفتر طرح‌های عمرانی وزارت ارشاد در پایان سخنان خود گفت: سال ۹۸ وضعیت تخریب و ساخت و ساز ساختمان قدیمی اداره تئاتر نیز پیگیری می‌شود.