جشنواره ملی فیلم و عکس تسنیم در پردیس سینمایی اطلس

جشنواره ملی فیلم و عکس تسنیم در پردیس سینمایی اطلس 💠 اگر قرار بود پیامبری امروز ظهور بکند معجزه ان سینما بود💠 ▶️گفتگو با سعید نجاتی داور جشنواره ملی تسنیم 🔶سعید نجاتی داور جشنواره ملی فیلم کوتاه ،فیلمنامه و عکس تسنیم در گفتگو با ستاد خبری جشنواره در خصوص برگزاری جشنواره گفت: با توجه به […]

جشنواره ملی فیلم و عکس تسنیم در پردیس سینمایی اطلس

💠 اگر قرار بود پیامبری امروز ظهور بکند معجزه ان سینما بود💠

▶️گفتگو با سعید نجاتی داور جشنواره ملی تسنیم

🔶سعید نجاتی داور جشنواره ملی فیلم کوتاه ،فیلمنامه و عکس تسنیم در گفتگو با ستاد خبری جشنواره در خصوص برگزاری جشنواره گفت: با توجه به برگزار نشدن این جشنواره از سال ۹۳ و این زمان طولانی اثار زیادی با موضوعات متفاوت تولید شده است که این مسئله داوری را برای انتخاب بهتربن اثر دشوار کرده بود.

🔶وی با اشاره به ارزیابی مثبت خود از جشنواره اظهار کرد: جشنواره تسنیم به برکت قران که موضوع اصلی ان است میتواند اتنفاقات ویژه ای را برای همه صاحبان اثر رقم بزندبه شرط الینکه تلاش شود برای این مدل موضوعات محتوا ویژه تولید شود.

🔶نجاتی ادامه داد: اگر این جشنواره به تور منظم در سال های اینده برگزار شود باز خورد بهتری را خواهیم دید و این لازمه در اختیار گذاشتن بودجه و میدادن دادن به فیلم سازان جوان است.

🔶داور فیلم کوتاه جشنواره ملی فیلم کوتاه ،فیلمنامه و عکس تسنیم با اشاره به موضوع جشنواره تصریح کرد:جوانان فیلم ساز با با توجه به ارق و اعتقاداتی که دارند ناخواسته موضوعات اثارشان به موضوعات دینی گره خورده است و اگر مسئله ای را مطرح میکنند برگرفته از شرایط اجتماعی ، دینی و سیاسی است که در ان زندگی میکنند.

🔶وی در خصوص تاثیر جشنواره تسنیم با موضوعات قرانی و تاثیر ان بر مخاطبان ر ا با نقل قول از علامه جوادی املیچنین تشریح کرد: اگر قرار بود پیامبری امروز ظهور بکند معجزه ان سینما بود و همین جمله تاثیر سینما برا این موضوعات و پذیرفتن ان از طرف مخاطبان را معلوم میکند.