جلسه شورای تخصصی تولید فیلم کوتاه قزوین برگزار شد/ ارزیابی ۴ طرح

نخستین جلسه شورای تخصصی تولید فیلم کوتاه انجمن سینمای جوانان قزوین برگزار شد. به‌ گزارش سینما خراسان به نقل از روابط عمومی انجمن سینمای جوانان ایران، با حضور حسن لطفی، مسعود امینی تیرانی، آرین وزیردفتری، محسن آقالر و پویان شعله‌ور اولین جلسه شورای تخصصی تولید قزوین روز یکشنبه ۱۰ شهریورماه در پژوهشکده سعدالسلطنه قزوین برگزار […]


نخستین جلسه شورای تخصصی تولید فیلم کوتاه انجمن سینمای جوانان قزوین برگزار شد.

به‌ گزارش سینما خراسان به نقل از روابط عمومی انجمن سینمای جوانان ایران، با حضور حسن لطفی، مسعود امینی تیرانی، آرین وزیردفتری، محسن آقالر و پویان شعله‌ور اولین جلسه شورای تخصصی تولید قزوین روز یکشنبه ۱۰ شهریورماه در پژوهشکده سعدالسلطنه قزوین برگزار شد.

«انباشتگی» اثر سید فرهاد نجفی‌فرد، «اثر آبی» اثر وحید علی‌مردانی، «دروازه‌بان هانوفر» اثر مهری رحیم‌زاده و «کوئین» اثر ایل‌ناز خیرخواه به‌عنوان ۴ طرح راه‌یافته به پیچینگ از میان ۹ اثر ثبت شده در مرحله اول در این جلسه مورد ارزیابی قرار گرفتند.

این ششمین جلسه پیچینگ فیلمنامه دفاتر انجمن در سراسر کشور به‌شمار می‌رود.