حقوق مالکیت هنری هنرمندان بررسی می‌شود

نشست «حقوق مالکیت هنری» با سخنرانی حمیدرضا ششجوانی یکشنبه ۳۰دی‌ماه در خانه‌ هنرمندان ایران برگزار می‌شود. به گزارش سینما خراسان، در نشست «حقوق مالکیت هنری» که توسط انجمن هنرمندان سفالگر با همکاری اداره کل هنرهای تجسمی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برگزار می‌شود، حمیدرضا ششجوانی درباره‌ «لایحه جامع حقوق مالکیت ادبی و هنری» سخنرانی خواهد کرد. […]


نشست «حقوق مالکیت هنری» با سخنرانی حمیدرضا ششجوانی یکشنبه ۳۰دی‌ماه در خانه‌ هنرمندان ایران برگزار می‌شود.

به گزارش سینما خراسان، در نشست «حقوق مالکیت هنری» که توسط انجمن هنرمندان سفالگر با همکاری اداره کل هنرهای تجسمی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برگزار می‌شود، حمیدرضا ششجوانی درباره‌ «لایحه جامع حقوق مالکیت ادبی و هنری» سخنرانی خواهد کرد.

قانون حقوق مالکیت ادبی و هنری در سال ۱۳۴۸ به تصویب مجلس شورای ملی رسید. سرانجامِ این قانون دوباره به لایحه دیگری به نام لایحه جامع حقوق مالکیت ادبی و هنری در سال ۱۳۹۲ ختم می‌شود، که هم چنان در انتظار تصویب مجلس شورای اسلامی است. با اینکه نزدیک به نیم قرن از تصویب این قانون می‌گذرد، هنوز یکی از مهم‌ترین مطالبات اهالی فرهنگ و هنر رعایت حقوق مالکیت‌شان است.

نشست «حقوق مالکیت هنری» یکشنبه ۳۰دی‌ماه ۱۳۹۷ساعت ۱۶تا ۱۸ در سالن استاد جلیل شهناز خانه‌ هنرمندان ایران واقع در خیابان ایرانشهر، بوستان هنرمندان برگزار خواهد شد.