حق الزحمه گروه های سی و پنجمین جشنواره موسیقی فجر پرداخت شد

مدیرعامل انجمن موسیقی ایران از پرداخت حق الزحمه گروه هایی که طی سه روز نخست سی و پنجمین جشنواره موسیقی فجر روی صحنه رفتند، خبر داد. به گزارش سینما خراسان به نقل از ستاد خبری سی و پنجمین جشنواره موسیقی فجر، علی ثابت نیا مدیرعامل انجمن موسیقی ایران گفت: انجمن موسیقی ایران امور مالی و […]


مدیرعامل انجمن موسیقی ایران از پرداخت حق الزحمه گروه هایی که طی سه روز نخست سی و پنجمین جشنواره موسیقی فجر روی صحنه رفتند، خبر داد.

به گزارش سینما خراسان به نقل از ستاد خبری سی و پنجمین جشنواره موسیقی فجر، علی ثابت نیا مدیرعامل انجمن موسیقی ایران گفت: انجمن موسیقی ایران امور مالی و پشتیبانی جشنواره را بر عهده دارد و باتوجه به تاکید رییس جشنواره و با همکاری ستاد جشنواره، حق الزحمه گروهها بعد از اجراها پرداخت می شود.

وی افزود: گروه هایی که در سه روز نخست از ۲۳ تا ۲۵ بهمن در جشنواره اجرا داشتند، به استثنای دو سه گروه که پاسخگوی تماس نبودند، پرداخت شده است و به ترتیب حق الزحمه سایر گروه ها دیگر پس از اجرا در جشنواره پرداخت می شود.

ثابت نیا افزود: با پایان سی و پنجمین جشنواره موسیقی فجر، حق الزحمه همه گروه هایی که در جشنواره اجرا داشتند پرداخت خواهد شد.