دانشگاه بوخوم یک کنفرانس در حوزه موسیقی ایرانی برگزار می کند

کنفرانس بین‌المللی «منابع و تئوری‌ موسیقی از عصر یونان باستان تا دوره عثمانی» از نوزدهم تا بیست‌ویکم ماه نوامبر سال جاری در دانشگاه بوخوم آلمان برگزار خواهد شد. به گزارش سینما خراسان به نقل از رایزنی فرهنگی ایران در آلمان، کنفرانس بین‌المللی «منابع و تئوری‌ موسیقی از عصر یونان باستان تا دوره عثمانی» از نوزدهم […]


کنفرانس بین‌المللی «منابع و تئوری‌ موسیقی از عصر یونان باستان تا دوره عثمانی» از نوزدهم تا بیست‌ویکم ماه نوامبر سال جاری در دانشگاه بوخوم آلمان برگزار خواهد شد.

به گزارش سینما خراسان به نقل از رایزنی فرهنگی ایران در آلمان، کنفرانس بین‌المللی «منابع و تئوری‌ موسیقی از عصر یونان باستان تا دوره عثمانی» از نوزدهم تا بیست‌ویکم ماه نوامبر سال جاری در دانشگاه بوخوم آلمان برگزار خواهد شد. این کنفرانس به بررسی تفاوت‌ها و شباهت‌های تئوری‌ موسیقی و همچنین راه‌های انتقال مفاهیم موسیقی در سه حوزه موسیقی ایرانی، موسیقی صفوی و موسیقی عربی می‌پردازد.

در توضیح این کنفرانس آمده است: «موسیقی در فاصله قرن هشتم تا دهم میلادی در میان اعراب اهمیت زیادی یافت. در این دوران، رساله‌های موسیقایی آریستوکسنوس، ارسطو، اقلیدس، بطلمیوس و نیکوماخوس برای نخستین‌بار به زبان عربی ترجمه شدند و تئوری موسیقی یونان باستان در دسترس عده بیشتری از موسیقی‌دانان عرب قرار گرفت. علاوه بر این، نمی‌توان تاثیر چشمگیر موسیقی ایران و روم شرقی بر موسیقی عربی را نیز نادیده گرفت. آنطور که منابع تاریخی نشان می‌دهند، ‌ تئوری موسیقی عربی توسط موسیقی‌دانان ایرانی و عثمانی پایه‌ریزی و همچنین برخی از سازهای موسیقی عملاً از ایران به موسیقی عربی وارد شده است.

حال، یاسمین گوک‌پینار از دانشگاه بوخوم و استفانی شوه از دانشگاه برلین می‌خواهند با کمک محققان حوزه موسیقی از سراسر جهان، تفاوت‌ها و شباهت‌های تئوری‌های موسیقی در مناطق مختلف و همچنین چگونگی انتقال مفاهیم موسیقی را در سه حوزه موسیقی ایرانی، موسیقی صفوی و موسیقی عربی مورد بررسی قرار دهند.

بدین منظور آن‌ها در ماه نوامبر سال جاری کنفرانسی بین‌المللی در دانشگاه بوخوم برگزار خواهند کرد. محققانی که در زمینه تئوری و تاریخ موسیقی فعالیت دارند، می‌توانند مقالات و پیشنهادات خود را برای این دو محقق ارسال کنند. پس از بررسی پیشنهادات و مقالات، از محققان برجسته برای شرکت در این کنفرانس دعوت خواهد شد.»