داوران بخش عکس جشنواره تئاتر دانشگاهی معرفی شدند

هیات داوران بخش عکس بیست و دومین جشنواره بین المللی تئاتر دانشگاهی ایران از روز سیزدهم اردیبهشت ماه کار ارزیابی و انتخاب آثار را آغاز می کنند. به گزارش سینما خراسان به نقل از روابط عمومی بیست و دومین جشنواره بین المللی تئاتر دانشگاهی ایران، هیات داوران بخش عکس بیست و دومین جشنواره بین المللی […]


هیات داوران بخش عکس بیست و دومین جشنواره بین المللی تئاتر دانشگاهی ایران از روز سیزدهم اردیبهشت ماه کار ارزیابی و انتخاب آثار را آغاز می کنند.

به گزارش سینما خراسان به نقل از روابط عمومی بیست و دومین جشنواره بین المللی تئاتر دانشگاهی ایران، هیات داوران بخش عکس بیست و دومین جشنواره بین المللی تئاتر دانشگاهی ایران از روز سیزدهم اردیبهشت ماه کار ارزیابی و انتخاب آثار را آغاز می کنند. این در حالی است که اسامی برگزیدگان این بخش در مراسم اختتامیه جشنواره اعلام خواهد شد.

سیامک زمردی مطلق، شهاب الدین عادل و مهدی آشنا هنرمندانی هستند که روز سیزدهم اردیبهشت در قالب هیات داوران بخش عکس بیست و دومین جشنواره بین المللی تئاتر دانشگاهی ایران آثار شرکت کننده را مورد ارزیابی و داوری قرار می دهند.

بیست و دومین جشنواره بین المللی تئاتر دانشگاهی ایران که از روز پنجم اردیبهشت ماه سال ۹۸ به همت اداره کل فرهنگی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و دبیری امین مختاری آغاز شده است تا چهاردهم اردیبهشت ماه میزبان مخاطبان و گروه های شرکت کننده خواهد بود.