درخواست اداره کل هنرهای تجسمی برای تعطیلی گالری‌ها

اداره کل هنرهای تجسمی از گالری‌های سراسر کشور خواست تا مراسم افتتاحیه و اختتامیه‌های خود را تا اطلاع ثانوی کنسل کنند.‏ به گزارش سینما خراسان به نقل از واحد ارتباطات و رسانه اداره کل هنرهای تجسمی، اداره کل هنرهای تجسمی از گالری‌های سراسر کشور خواست ‏مراسم افتتاحیه و اختتامیه نمایشگاه‌ها در گالری‌های سراسر کشور را […]


اداره کل هنرهای تجسمی از گالری‌های سراسر کشور خواست تا مراسم افتتاحیه و اختتامیه‌های خود را تا اطلاع ثانوی کنسل کنند.‏

به گزارش سینما خراسان به نقل از واحد ارتباطات و رسانه اداره کل هنرهای تجسمی، اداره کل هنرهای تجسمی از گالری‌های سراسر کشور خواست ‏مراسم افتتاحیه و اختتامیه نمایشگاه‌ها در گالری‌های سراسر کشور را به وقت دیگری موکول کنند.‏

این اداره کل خواستار شد با توجه به شیوع ویروس کرونا که موجب نگرانی جدی در جامعه شده است و حسب دستور وزارت ‏بهداشت، از برگزارکنندگان خواست تمامی نمایشگاه‌ها و هرگونه تجمعات هنری به زمانی بعد از عادی شدن شرایط بهداشتی ‏موکول شود.‏