«درست‌گویی و درست‌نویسی» در سینما بررسی می‌شود

کانون فیلمنامه‌نویسان سینمای ایران و انجمن فرهنگی‌آموزشی ویرایش و درست‌نویسی، نشست‌هایی تخصصی «درست‌گویی و درست‌نویسی» در سینمای زبان فارسی را برگزار می‌کنند. به گزارش سینما خراسان، کانون فیلمنامه‌نویسان سینمای ایران و انجمن فرهنگی‌آموزشی ویرایش و درست‌نویسی، نشست‌هایی تخصصی با عنوان «فارسینما» برگزار می‌کنند. اولین نشست «فارسینما» موضوع «درست‌گویی و درست‌نویسی» در سینمای زبان فارسی را […]


کانون فیلمنامه‌نویسان سینمای ایران و انجمن فرهنگی‌آموزشی ویرایش و درست‌نویسی، نشست‌هایی تخصصی «درست‌گویی و درست‌نویسی» در سینمای زبان فارسی را برگزار می‌کنند.

به گزارش سینما خراسان، کانون فیلمنامه‌نویسان سینمای ایران و انجمن فرهنگی‌آموزشی ویرایش و درست‌نویسی، نشست‌هایی تخصصی با عنوان «فارسینما» برگزار می‌کنند.

اولین نشست «فارسینما» موضوع «درست‌گویی و درست‌نویسی» در سینمای زبان فارسی را پی می‌گیرد.

در این نشست‌ها مسایل زیر بررسی می شود:

. توانمندی‌های نهفته زبان فارسی در سینما چقدر است؟

ـ چقدر می‌توان زبان فارسی را در سینما بارور کرد؟

ـ نقش زبان فارسی در ارتباط با دیگر عناصر فیلم چیست؟

ـ آیا تاکنون از ویرایش در سینما غافل بوده‌ایم؟

ـ آیا ویرایش فیلمنامه آن را بهتر و اثرگذارتر خواهد کرد؟

ـ اصول ویرایش فیلمنامه چیست؟

همچنین در این نشست به یکی از اصول ویرایش یعنی درست‌نویسی پرداخته و با نگاهی علمی، زبان فارسی در عرصه سینما بررسی می‌شود.

در نشست اول بهروز محمودی بختیاری زبان‌شناس و عضو هیات‌علمی پردیس هنرهای زیبای دانشگاه تهران به آموزش «فیلمنامه به‌مثابه سند: ویرایش زمانی، مکانی و شخصیتی در فیلمنامه»، حسین صافی پیرلوجه زبان‌شناس و عضو هیات علمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی به آموزش «کارکرد فیلمنامه؛ تفهیم یا استفهام؟»، محمدحسن شهسواری رمان‌نویس به آموزش «تبدیل واقعیت به زیبایی در دیالوگ»، مهدی صالحی دره‌بیدی ویراستار و دبیر انجمن فرهنگی‌آموزشی ویرایش و درست‌نویسی به آموزش «چیستی فارسینما» می‌پردازند.

اولین نشست «فارسینما» ۷ بهمن ماه از ساعت ۱۶:۳۰ در خانه سینما برگزار می‌شود.