دفتر آموزش‌های هنری نسبت به فعالیت آموزشگاه‌ها اطلاعیه داد

دفتر برنامه ریزی و آموزش‌های هنری معاونت امور هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با توجه به ضرورت به کارگیری اقدامات پیشگیرانه بهداشتی در جلوگیری از گسترش ویروس کرونا، اطلاعیه ای را صادر کرد. به گزارش سینما خراسان به نقل از روابط عمومی دفتر برنامه ریزی و آموزش های هنری معاونت امور هنری وزارت فرهنگ […]


دفتر برنامه ریزی و آموزش‌های هنری معاونت امور هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با توجه به ضرورت به کارگیری اقدامات پیشگیرانه بهداشتی در جلوگیری از گسترش ویروس کرونا، اطلاعیه ای را صادر کرد.

به گزارش سینما خراسان به نقل از روابط عمومی دفتر برنامه ریزی و آموزش های هنری معاونت امور هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، با توجه به ضرورت به کارگیری اقدامات پیشگیرانه بهداشتی در جلوگیری از گسترش ویروس کرونا، نکات زیر درباره فعالیت آموزشگاه های آزاد هنری و مؤسسات مهارت آموزی کاردانش ابلاغ می شود.

۱. برگزاری تمامی کلاس های گروهی (جمعی) در نقاط مختلف کشور تابع تصمیم اتخاذ شده توسط دانشگاه ها و آموزش و پرورش هر منطقه است بنابراین در صورت تعطیلی مدارس و دانشگاه ها اینگونه کلاس های آموزشگاه ها و مؤسسات فرهنگی و هنری هم باید تعطیل شوند.

۲. برگزاری کلاس های آموزشی انفرادی (استاد شاگردی) در صورت رعایت اصول بهداشتی و ضدعفونی محل و تجهیزات مورد استفاده، فعلاَ بلامانع است.

۳. توصیه اکید می شود هنرجویان از ابزار و تجهیزات آموزشی شخصی خود در کلاس ها استفاده کنند و از استفاده از ابزار و آلات آموزشگاه خودداری شود.

۴. توصیه می شود برای رفع نگرانی خانواده ها و با هماهنگی هنرجویان، اساتید و آموزشگاه ها تا حد ممکن هرگونه فعالیت آموزش در آموزشگاه ها به زمان دیگری موکول شود.

۵. مسئولیت هرگونه تصمیم گیری نهایی درباره تعطیلی کامل آموزشگاه ها و مؤسسات فرهنگی و هنری مجری طرح مهارت آموزی کاردانش برعهده ادارات کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان هاست که باید مدیران کل محترم با هماهنگی ستاد بهداشتی استان در این زمینه اقدام کنند.