رونمایی از فیلم کوتاه زیر آسمان آهنی در ویلاژتوریست مشهد

فیلم کوتاه زیر آسمان آهنی در ویلاژتوریست مشهد رونمایی شد. تولد وارد دنیای جدید شدن است که نمیدانیم چه در پیش رو داریم و در چه محیطی قرار خواهیم گرفت و این نوعی اجبار است. ایده اولیه‌ی نویسنده، با اعتقاد به جبر در تولد، فضایی تمثیلی را در تانک نفربر جنگی به تصویر کشیده است. […]

فیلم کوتاه زیر آسمان آهنی در ویلاژتوریست مشهد رونمایی شد.
پیش تولید فیلم کوتاه زیر آسمان آهنی یکماه به طول انجامید و در کاری تک لوکیشنی (یک نفربرجنگی) فیلمبرداری شد و به صورت فیلم کوتاه ۱۲ دقیقه ای تدوین و آماده گردید.

 

فیلم کوتاه «زیر آسمان آهنی» از تولیدات انجمن سینمای جوانان ایران_دفتر مشهد در پاتوق فیلم کوتاه برداشت آینده، همراه با تحلیل و بررسی فیلم با حضور کارگردان فیلم «ملیحه کورش زاده» در پردیس سینمایی ویلاژتوریست سالن شماره ۲ در روز چهارشنبه ۱۳ شهریور ماه ۹۸ ساعت ۱۷ برگزار شد.