رییس سازمان سینمایی: قوه‌قضاییه درباره هنرمندان کشف حجاب کرده تصمیم می‌گیرد

رییس سازمان سینمایی در حاشیه جشن مهر سینمای ایران در مشهد گفت: تصمیم گیری درباره برخی هنرمندانی که کشف حجاب کردند از عهده وزارت ارشاد خارج و در اختیار قوه قضاییه است.

به گزارش سینما خراسان محمد خزاعی در پاسخ به سوالی در خصوص هنرمندانی که در اغتشاشات سال گذشته به نحوی حضور داشتند یا کشف حجاب کرده اند، گفت: پرونده هنرمندانی که در عرصه فعالیت های خیابانی و اغتشاشات حضور فیزیکی داشتند، مختومه شده و مورد عفو رهبری قرار گرفته اند.

وی بیان کرد: هنرمندانی که کشف حجاب کرده اند، مقوله جداگانه ای دارند؛ قوه قضائیه برای آنان پرونده تشکیل شده است و آنان نیز تعهداتی داده اند، فعلا نیز ممنوع الکار هستند و مسئولیت تصمیم گیری برای آنان با وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی نیست و مربوط به قوه قضائیه است.

رئیس سازمان سینمایی کشور اضافه کرد: با این حال این افراد باید تصمیم بگیرند که یا قوانین اجتماعی این کشور را بپذیرند تا در عرصه سینمای کشور فعالیت داشته باشند یا مقوله دیگری را در پیش بگیرند که من امیدوارم همه کسانی که در حوزه فرهنگ و هنر کار می کنند به نتایج بهتر در عرصه سینما بی‌اندیشند، در واقع اگر هر کدام از این افراد برگردند و ابراز پشیمانی داشته باشند یا شرایط اجتماعی کشور را بپذیرند بخشی از مشکلات آنان برطرف خواهد شد.