زمینه راه اندازی سه مکان سینمایی جدید برای تربت حیدریه فراهم شد

مسئول گروه سینمایی و سمعی – بصری اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان رضوی گفت: زمینه ایجاد سالن سینمایی در سه مکان جدید از تربت حیدریه با ارسال مدارک مربوط به موافقت اصولی آنها به سازمان سینمایی فراهم شد.

سوسن محمدزاده روز یکشنبه در گفتگو با خبرنگار سینما خراسان افزود: این مکانها شامل پردیس سه سالنه سینما در شهرک ولی عصر تربت حیدریه، دو سالن در مجتمع فرهنگی – هنری پیشکوه تربت حیدریه و سالن اجتماعات شهرداری تربت حیدریه و تبدیل آن به سینما می شود.

وی بیان کرد: مدارک مربوط به اخذ موافقت اصولی این سالنهای سینمایی جمع بندی و به سازمان سینمایی ارسال شده است که در صورت تایید آن سازمان، زمینه راه اندازی این سالنهای سینمایی پس از اتمام ساخت آنها فراهم خواهد شد.

محمدزاده اضافه کرد: هم اکنون سینمای فعالی در تربت حیدریه وجود ندارد و سینمای “اندیشه” آن نیز در حال بازسازی است.