«شنای پروانه» بیشترین سانس فوق العاده را در «فجر ۳۸» داشت

محمدرضا فرجی مدیرکل دفتر نظارت بر عرضه و نمایش فیلم عنوان کرد که «شنای پروانه» با داشتن بیشترین سانس فوق العاده پرمخاطب ترین فیلم سی و هشتمین جشنواره فیلم فجر بوده است. به گزارش سینما خراسان به نقل از روابط عمومی پروژه، روز گذشته خبرهایی مبنی بر اینکه یک فیلم، پرمخاطب ترین فیلم سی و […]


محمدرضا فرجی مدیرکل دفتر نظارت بر عرضه و نمایش فیلم عنوان کرد که «شنای پروانه» با داشتن بیشترین سانس فوق العاده پرمخاطب ترین فیلم سی و هشتمین جشنواره فیلم فجر بوده است.

به گزارش سینما خراسان به نقل از روابط عمومی پروژه، روز گذشته خبرهایی مبنی بر اینکه یک فیلم، پرمخاطب ترین فیلم سی و هشتمین جشنواره فیلم فجر بوده است، منتشر شد. پیرو همین موضوع محمدرضا فرجی مدیرکل دفتر نظارت بر عرضه و نمایش فیلم درباره این موضوع گفت: فیلم «شنای پروانه» به کارگردانی محمد کارت و تهیه کنندگی رسول صدرعاملی با بیشترین سانس فوق العاده، پر مخاطب ترین فیلم جشنواره سی و هشتم فیلم فجر است.

وی عنوان کرد: رسانه های دیداری، شنیداری و مکتوب موظف هستند اخبار مربوط به اینگونه مسائل را با تایید روابط عمومی سازمان سینمایی و سمعی بصری اعلام کنند.