صحنه تئاتر برای استاد مشایخی مکانی برای عبادت بود

ایرج راد از بازیگران و هنرمندانی که تجربه همکاری با زنده‌یاد جمشید مشایخی را داشت، یادآور شد که صحنه تئاتر برای مشایخی همچون مکانی برای عبادت بود. ایرج راد بازیگر و کارگردان تئاتر که تجربه سال‌های دوستی و همکاری با زنده‌یاد جمشید مشایخی را در عرصه تئاتر داشت، درباره این بازیگر فقید سینما، تئاتر و […]


ایرج راد از بازیگران و هنرمندانی که تجربه همکاری با زنده‌یاد جمشید مشایخی را داشت، یادآور شد که صحنه تئاتر برای مشایخی همچون مکانی برای عبادت بود.

ایرج راد بازیگر و کارگردان تئاتر که تجربه سال‌های دوستی و همکاری با زنده‌یاد جمشید مشایخی را در عرصه تئاتر داشت، درباره این بازیگر فقید سینما، تئاتر و تلویزیون ایران به سینما خراسان گفت: برایم باعث تأسف است که عزیزان و ارزش‌هایی از این دست را به راحتی از دست می‌دهیم؛ کسانی که خدمات فراوانی طی سال‌ها به فرهنگ و هنر این مملکت داشته‌اند، انسان‌هایی شاخص که سخت بتوانیم جای‌شان را پر کنیم.

وی ادامه داد: امیدوارم جوانان از نظر انسانیت، خلق و خو، ادب، منش، همکاری و بزرگواری، احترام به دیگران و دوست داشتن دیگران ادامه دهنده راه هنرمندان بزرگی همچون استاد مشایخی باشند. ایشان علاوه بر جایگاه هنری بالا، به لحاظ انسانی و مسائل درونی نیز شأن بالایی داشتند.

راد تأکید کرد: استاد مشایخی یکی از انسان‌هایی بود که خصائل نیکو و ارزشمند انسانی داشت و جای‌اش همیشه خالی خواهد بود.

این بازیگر با سابقه تئاتر درباره جایگاه و اهمیت تئاتر برای زنده یاد مشایخی، یادآور شد: استاد مشایخی تمام ذهنیت و وجودش از نظر بازیگری به تئاتر وابسته بود. صحنه تئاتر برای او مقدس بود و آن را به عنوان مکانی برای عبادت می‌دانست.

عکس کنار خبر وحید نادری است.