طباطبایی قائم مقام دبیر و مدیر اجرایی شانزدهمین جشنواره فیلم فجر مشهد شد