عذرخواهی سرپرست سازمان سینمایی بابت یک وعده عمل نشده

حسین انتظامی سرپرست سازمان سینمایی به دلیل منتشر نشدن پیش نویس آیین نامه های جشنواره های سینمایی تا قبل از پایان سال ۹۷ عذرخواهی کرد. به گزارش سینما خراسان، حسین انتظامی سرپرست سازمان سینمایی در توئیتی به دلیل نهایی نشدن پیش نویس آئین نامه‌های جشنواره‌های ۵ گانه سینمایی تا پایان سال عذرخواهی کرد. وی در […]


حسین انتظامی سرپرست سازمان سینمایی به دلیل منتشر نشدن پیش نویس آیین نامه های جشنواره های سینمایی تا قبل از پایان سال ۹۷ عذرخواهی کرد.

به گزارش سینما خراسان، حسین انتظامی سرپرست سازمان سینمایی در توئیتی به دلیل نهایی نشدن پیش نویس آئین نامه‌های جشنواره‌های ۵ گانه سینمایی تا پایان سال عذرخواهی کرد.

وی در این توئیت نوشته است: «قبلاً قول داده بودم آئین نامه‌های جشنواره‌های ۵ گانه سینما تا پایان سال منتشر شود. اگرچه امروز جلسه به گمان خودمان، نهایی برگزار شد اما به نتیجه نرسید و به فروردین موکول شد. از این بابت پوزش می‌خواهیم.»