علی قائم‌مقامی دبیر هجدهمین جشن مدیران تولید سینما شد

هجدهمین جشن انجمن صنفی مدیران تولید سینما با دبیری علی قائم‌مقامی خرداد امسال برگزار می‌شود. به گزارش سینما خراسان، هجدهمین جشن انجمن صنفی مدیران تولید سینما خرداد ماه امسال برگزار می شود و در این رویداد سینمایی، علاوه بر ارج نهادن به پیشکسوتان این حرفه، از مدیران تولید فعال قدردانی می شود و فیلم های […]


هجدهمین جشن انجمن صنفی مدیران تولید سینما با دبیری علی قائم‌مقامی خرداد امسال برگزار می‌شود.

به گزارش سینما خراسان، هجدهمین جشن انجمن صنفی مدیران تولید سینما خرداد ماه امسال برگزار می شود و در این رویداد سینمایی، علاوه بر ارج نهادن به پیشکسوتان این حرفه، از مدیران تولید فعال قدردانی می شود و فیلم های سینمایی نیز از این منظر مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

بر اساس تصمیم هیأت مدیره انجمن صنفی مدیران تولید سینما، علی قائم مقامی از مدیران تولید با تجربه سینما به عنوان دبیر این جشن منصوب شد.

در سوابق سینمایی علی قائم مقامی تهیه کنندگی فیلم های «تیغ و ترمه»، «جشن دلتنگی»، «کفشهایم کو» و مدیریت تولید فیلم های «رستاخیز»، «چ» و «به رنگ ارغوان» دیده می شود.

وی هم اکنون عضو هیأت مدیره و سخنگوی خانه سینما است.