لیست اعضای شوراهای سازمان سینمایی و موسسات تابعه اعلام شد

لیست اعضای شوراهای سازمان سینمایی و اعضای هیات مدیره و هیات عامل موسسات تابعه این سازمان منتشر شد. به گزارش سینما خراسان به نقل از روابط عمومی سازمان امور سینمایی و سمعی بصری، در راستای سیاست شفاف‌سازی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و در چارچوب قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، لیست اعضای شوراهای […]


لیست اعضای شوراهای سازمان سینمایی و اعضای هیات مدیره و هیات عامل موسسات تابعه این سازمان منتشر شد.

به گزارش سینما خراسان به نقل از روابط عمومی سازمان امور سینمایی و سمعی بصری، در راستای سیاست شفاف‌سازی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و در چارچوب قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، لیست اعضای شوراهای سازمان سینمایی و اعضای هیات مدیره و هیات عامل موسسات تابعه این سازمان منتشر شد.

فهرست اعضای شوراها شامل اعضای شوراهای تخصصی معاونت توسعه و فناوری و مطالعات سینمایی، شوراهای تخصصی معاونت ارزشیابی و نظارت، هیات امنا و هیات عامل مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی، هیات امنا و هیات مدیره موزه سینما، هیات مدیره خانه سینما، هیات امنا، هیات مدیره و شورای علمی مدرسه ملی سینما، هیات امنا، هیات عامل و شورای ارزشیابی و حمایت موسسه رسانه های تصویری، هیات امنا، هیات عامل و شوراهای تخصصی بنیاد سینمایی فارابی، اعضای مجمع و هیات عامل موسسه سینما شهر، هیات امنا و هیات مدیره و شوراهای تخصصی انجمن سینمای جوانان ایران و هیات امنا و هیات عامل و اعضای شورای سیاستگذاری موسسه «هنر و تجربه» است.

لیست اعضای شوراهای سازمان سینمایی و موسسات تابعه در اینجا قابل مشاهده است.