مجمع عمومی و انتخابات «کانون فیلم‌نامه‌نویسان» برگزار شد

مجمع عمومی «کانون فیلم‌نامه‌نویسان» در حالی شب گذشته برگزار شد که با برگزاری انتخابات اعضای هیأت مدیره و بازرسان تازه این کانون صنفی انتخاب شدند. به گزارش سینما خراسان، شب گذشته چهارشنبه هشتم اسفند ۹۷ مجمع‌عمومی کانون فیلم‌نامه‌نویسان برای انتخاب هئیت‌مدیره و بازرسان برای دوره جدید، در محل خانه‌سینما تشکیل و افراد زیر در اولین […]


مجمع عمومی «کانون فیلم‌نامه‌نویسان» در حالی شب گذشته برگزار شد که با برگزاری انتخابات اعضای هیأت مدیره و بازرسان تازه این کانون صنفی انتخاب شدند.

به گزارش سینما خراسان، شب گذشته چهارشنبه هشتم اسفند ۹۷ مجمع‌عمومی کانون فیلم‌نامه‌نویسان برای انتخاب هئیت‌مدیره و بازرسان برای دوره جدید، در محل خانه‌سینما تشکیل و افراد زیر در اولین مجمع‌عمومی انتخاب شدند.

در این انتخابات فرزانه شبانی، حجت قاسم‌زاده اصل، حسن مهدوی‌فر، مهدی سجاده‌چی، رضا حیدرنژاد، جلال‌الدین دری و خسرو نقیبی به عنوان اعضای اصلی شورای مرکزی و علی‌اکبر قاضی‌نظام و عبدالرضا منجزی به عنوان اعضای علی البدل انتخابات شدند.

محمود مهرآور، بازرس و پریسا شمس به عنوان بازرس علی‌البدل برگزیده شدند.